Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Vigilant de les mesures de prevenció i de protecció en obra; Treballador/a designat en prevenció de riscos laborals

Descripció

La funció dels recursos preventius és controlar el compliment de les mesures preventives i de protecció establertes al corresponent pla de seguretat i salut d'una obra i comprovar l'eficàcia de les mateixes a peu d'obra.

L'entrada en vigor de la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, va introduir la figura del Recurs Preventiu en els centres de treball amb caràcter general, fent-se extensiva la presència d'aquesta figura a les obres de construcció mitjançant la Disposició Addicional catorzena de l'esmentada Llei.

Segons aquesta normativa, la preceptiva presència de recursos preventiu s'ha d'aplicar als diferents contractistes que intervenen en el procés d'execució de les construccions, quant durant l'obra es desenvolupin treballs amb riscos especials.

Tasques

  • Estudia el pla de seguretat i salut de l'obra i els criteris preventius i de protecció que en ell s'estableixen per tal d'eliminar o controlar els riscos.
  • Controla que s'implanten adequadament les diferents mesures preventives i de protecció establertes al pla de seguretat i salut: Tanca perimetral de l'obra, proteccions individuals i col·lectives, informació i formació als treballadors sobre els riscos, senyalització de seguretat i salut, adequació dels equips de treball, etc.
  • Comprova l'eficàcia de les mesures preventives implantades.
  • Col·labora en la detecció d'anomalies o deficiències en matèria de seguretat i salut laborals.
  • Vigila els mètodes de treball utilitzats i l'aplicació de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals per part del personal.
  • Col·labora en l'organització interna de l'obra, en la planificació dels recursos i en el control de la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE