Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable SIG

Descripció

Professional que planifica, gestiona i controla el conjunt dels procediments de gestió ja sigui en l'àmbit de la gestió de la qualitat, la gestió dels impactes mediambientals provocats per l'activitat tèxtil i dels sistemes d'assegurament de la seguretat en el treball. La integració dels tres sistemes constitueix un fenomen emergent a les empreses. Les semblances entre els sistemes no només permeten optimitzar recursos aprofitant possibles sinèrgies sinó que a més possibiliten una vinculació més gran dels sistemes amb l'estratègia de l'empresa i la millora de la qualitat de la gestió.

Tasques

 • Fa la implantació i seguiment del Sistema Integrat de Qualitat, Medi ambient i Seguretat de l'organització.
 • Informa periòdicament a la Direcció General de l'estat i millora del Sistema Integrat de Gestió.
 • Estableix i gestiona l'aplicació de les normes de qualitat, medi ambient i seguretat en tots els processos de confecció, propis o subcontractats a Tallers Exteriors.
 • Reporta les incidències al director de producció.
 • Fa auditories internes de Qualitat, Medi ambient i Seguretat.
 • Elabora una proposta d'objectius i metes de Qualitat, Medi ambient i Seguretat, i també un programa per a la seva consecució.
 • Identifica No Conformitats durant tot el procés de confecció: des de l'entrada de primeres matèries, materials i complements, passant pel procés de confecció, fins a l'entrega de peces a la clientela.
 • Fa un seguiment de l'eficàcia de les accions correctives i/o preventives proposades.
 • En el cas de no estar el/la Cap de Laboratori o Revisador/a, fa el control de la idoneïtat de les primeres matèries, materials, complements i peces acabades.
 • Analitza i cerca solucions als possibles problemes de qualitat que succeeixen durant el procés de confecció.
 • Gestiona el Pla de Manteniment i Calibratge d'equips de confecció i/o medició.
 • Rep el pla de confecció, amb les anotacions de primeres matèries, materials i complements a utilitzar, paràmetres a controlar (ex: temperatura a la qual ha de fer-se el procés, qualitat, medi ambient), inspeccions i documentació a fer.
 • Entén i aclareix tots els dubtes del pla de confecció amb l'encarregat/da de torn.
 • Controla el registre, identificació i segregació de peces defectuoses o no conformes per a la seva posterior anàlisi segons els protocols establerts a l'empresa.
 • Revisa els registres dels resultats dels controls de paràmetres de procés i de les inspeccions que marca el pla de treball per a cada peça.
 • Gestiona adequadament els residus (neteja d'equips i maquinària, retalls, subproductes intermedis).
 • Adopta en tot moment les mesures establertes a la normativa de l'empresa, i treballa seguint les pràctiques correctes de seguretat en el treball.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE