Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cap de línia automatitzada, director/a de línia automatitzada de producció.

Descripció

El/La tècnic/a de línia automatitzada de producció és responsable de totes les activitats relacionades amb el procés productiu que es realitzin en una línia de producció (fabricació, qualitat, manteniment, logística i compres) d'acord amb les directrius del/de la director/a de planta. A mesura que la tecnologia ha avançat, els processos productius s'han automatitzat cada vegada més, per raons d'augment de producció, de reducció de costos i de personal, de millora de la qualitat, .... i s'han fet necessaris tècnics amb coneixements especialitzats que es responsabilitzin de la direcció de la línia. Normalment, depèn del/de la director/a de producció o industrial.

Tasques

  • És responsabilitza de la direcció de la línia de fabricació automatitzada.
  • Fa complir els plans de producció sota els objectius de qualitat, costos, terminis de lliurament prèviament establerts, prevenció de riscos laborals i respecte al medi ambient.
  • Adequa l'estructura i criteris d'organització de la línia per assolir els nivells de productivitat i eficiència.
  • Assegura el bon funcionament de l'aprovisionament i logística.
  • Gestiona les millores continues de producció i qualitat.
  • Col·labora amb altres línies de producció i departaments de l'empresa.
  • És responsable de les operacions de reparació i manteniment de la línia.
  • Estudia i proposa l'adquisició de nous equips i maquinària per millorar i actualitzar la línia.
  • Col·labora amb l'oficina tècnica per dissenyar equips i components destinats a la millora de la línia automatitzada.
  • Participa en els projectes de millora tecnològica de la línia.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE