Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ecogestor/a d'edificis

Descripció

Tècnic/a responsable de la gestió ambiental d'empreses de serveis o d'edificis (hotels, escoles, blocs d'oficines d'empreses, edificis públics, blocs d'habitatges, etc.). Aquest/a tècnic/a ha de ser capaç de mantenir un Sistema de gestió mediambiental, si s'escau, i d'aplicar bones pràctiques ambientals dirigides a la minimització i la millora de la gestió dels recursos naturals i energètics. També ha de saber implantar canvis tècnics i funcionals, incloent aspectes de difusió de bones pràctiques ambientals entre les persones clients o usuàries.

Tasques

 • Aplica els objectius i fites d'un programa de gestió ambiental de l'edifici, d'acord amb els aspectes ambientals significatius i amb la política ambiental definida pels/per les gestors/es i persones usuàries de l'edifici de serveis.
 • Aplica mesures tècniques i organitzatives dirigides a la minimització de la producció i al foment del reciclatge dels residus municipals i, si s'escau, dels residus especials (tòners, fluorescents, etc.), d'acord amb la normativa ambiental vigent.
 • Realitza el manteniment dels dispositius d'estalvi del consum d'aigua, d'energia i de materials.
 • Difon entre les persones clients i usuàries les bones pràctiques ambientals.
 • Fomenta l'ús d'energies renovables a l'edifici.
 • Aplica procediments i instruccions de treball dirigides al control dels vectors ambientals i al seguiment i l'aplicació de mesures correctores del sistema de gestió mediambiental de l'edifici.
 • Col·labora en l'auditoria del sistema amb l'equip auditor.
 • Controla el funcionament i realitza els registres mediambientals dels equipaments i infraestructures de l'edifici per ajustar-ne el funcionament als criteris establerts.
 • Aplica els criteris establerts per a la gestió de compres, en els serveis de manteniment, en els serveis de neteja o a d'altres serveis contractats.
 • Informa dels resultats de la gestió ambiental segons els que s'obtenen dels registres, dels procediments de seguiment i de l'auditoria.
 • Col·labora en la difusió entre les persones clients i usuàries dels resultats de la implantació del sistema de gestió mediambiental.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE