Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en diagnosi ambiental d'oportunitats de minimització

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en DAOM

Descripció

Tècnic expert en l'aplicació de la metodologia de la diagnosi ambiental d'oportunitats de minimització (DAOM), que consisteix en l'avaluació d'una activitat industrial o un procés per determinar les possibles oportunitats de prevenció i reducció a l'origen de la contaminació, per tal d'aportar alternatives viables tant tècnicament com econòmica. Amb aquesta metodologia s'aconsegueix un bon coneixement de les característiques ambientals de l'empresa i dels seus corrents residuals: emissions atmosfèriques, aigües residuals i residus. Estableix les mesures preventives i correctores per promoure la reducció a l'origen i el reciclatge intern de residus, emissions, sorolls i efluents contaminants.
Aquest tècnic ha de ser un bon coneixedor dels equips, processos industrials i millors tècniques disponibles (MTD o BAT) relatives a un sector industrial determinat. La millor tècnica disponible és la tecnologia més avançada del mercat per a un sector determinat, capaç de reduir al mínim les emissions i resultar viable econòmicament.
És un tècnic que desenvolupa la seva activitat per encàrrec en diferents empreses d'un sector industrial, ja sigui com a professional autònom o com a expert d'una consultoria / empresa d'enginyeria o d'una institució pública o privada.

Tasques

  • Realitza l'avaluació inicial del procés productiu, el descriu, identifica els focus generadors de contaminació, realitza els balanços de matèria, quantifica les pèrdues i interpreta i representa els resultats obtinguts.
  • Acorda amb l'empresa els objectius de la DAOM, en funció de les possibilitats tècniques i econòmiques, considerant les estratègies empresarials a curt, mig i llarg termini.
  • Defineix les línies directrius bàsiques de la DAOM.
  • Dirigeix i assigna funcions a l'equip de treball encarregat de la DAOM.
  • Analitza els impactes i avalua les oportunitats amb l'aportació d'elements nous per a la innovació del procés.
  • Avalua les diferents alternatives de minimització i valora la viabilitat tant econòmica com tècnica de canvis en el procés productiu.
  • Calcula les inversions necessàries, el balanç cost-benefici i els períodes d'amortització de les inversions.
  • Avalua conjuntament amb l'empresa l'informe final de la DAOM.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE