Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable ambiental municipal (RAM)

Descripció

És un/a tècnic/a que treballa per a un ajuntament o administració supralocal i que està involucrat en tots o part dels temes relacionats amb el medi ambient que són objecte de gestió per part dels organismes públics esmentats.

Depenent de l'entitat, hi ha tècnics municipals que treballen en el departament de Medi Ambient o que depenen directament del departament d'Urbanisme.

Segons la grandària de l'entitat o el municipi, abastarà totes o algunes de les tasques relacionades amb el medi ambient i que són competència de les entitats locals: des de la gestió dels diferents vectors (aire, aigua, residus, soroll, etc.), els parcs i jardins i fins els espais forestals o no urbanitzables, així com la col·laboració amb els processos relacionats amb Agendes 21 locals o diagnosi ambientals, etc.

Tasques

 • Coordina els serveis municipals amb relació al comportament mediambiental.
 • Implanta la normativa mediambiental aplicable al municipi o consell comarcal.
 • En el cas que el municipi estigui adherit a l'Agenda 21, aplica els criteris de sostenibilitat prefixats.
 • Controla i fa el seguiment dels vectors ambientals en el marc del municipi o comarca: proveïment i sanejament de les aigües, qualitat de l'aire, sorolls, residus, energia, etc.
 • Controla i fa el seguiment de la gestió del verd urbà del municipi.
 • Coordina l'auditoria ambiental territorial o local.
 • Gestiona i fa el seguiment dels recursos naturals i dels projectes públics i privats amb incidència potencial sobre aquests recursos: boscos, parcs, torrents, espais agrícoles, corredors verds, etc.
 • Potencia polítiques de mobilitat sostenible.
 • Intervé en la planificació urbanística municipal, en tots els paràmetres d'incidència ambiental.
 • Gestiona i avalua les propostes de noves activitats en aplicació de la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 • Potencia programes relatius a la gestió de residus municipals, residus agrícoles i ramaders, hospitalaris, de runes i residus industrials: reciclatge, tractament, eliminació, minimització, etc.
 • Potencia programes de sostenibilitat en el marc de l'ajuntament o consell comarcal: estalvi de recursos naturals (aigua i energia) en les dependències municipals, política de compres segons criteris de sostenibilitat, etc.
 • Controla i realitza el seguiment de les estacions depuradores d'aigües residuals, de les deixalleries, etc.
 • Potencia la implantació de sistemes de gestió mediambiental en les instal·lacions industrials i de serveis del municipi.
 • Dissenya i aplica indicadors ambientals a escala municipal o comarcal.
 • Potencia i aplica programes d'educació i comunicació ambiental adreçats a la població en general i a col·lectius específics.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE