Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal del/de la tècnic/a en investigació econòmica és la d'elaborar estudis sectorials, de mercats i de conjuntura econòmica per l'entitat financera on treballa, amb l'objectiu de proporcionar informació econòmica i financera útil per al seu bon funcionament.

Aquest perfil professional acostuma a formar part d'un equip d'investigadors/es que produeix la documentació financera que publica l'entitat. Aquesta documentació pot generar-se per a ús intern de l'entitat o com a divulgació científicoeconòmica d'interès general.

Tasques

Les tasques que realitza el/la tècnic/a d'investigació econòmica són les següents:
  • Cercar informació en documentació diversa (estudis, informes, articles d'opinió, etc.) i discriminar la que és rellevant.
  • Obtenir informació mitjançant la realització d'entrevistes i qüestionaris a persones expertes.
  • Analitzar la informació obtinguda per tal d'identificar dificultats i proposar mesures que hi donin resposta.
  • Interpretar idees i extreure conclusions de la documentació consultada i aprofitar-les en benefici de l'entitat.
  • Estructurar la informació obtinguda de manera coherent i entenedora.
  • Sintetitzar la informació i redactar estudis o informes amb un llenguatge que s'adapti al nivell de les persones que l'han de rebre.
  • Col·laborar i donar suport en tasques relacionades amb la difusió de la documentació elaborada, distribuint els documents generats a les diferents àrees de l'entitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE