Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Venedor tècnic; Delegat comercial.

Descripció

El/la tècnic/a comercial químic/a forma part de l'equip de vendes o del departament comercial d'una empresa química. Ocupa una funció estratègica, perquè representa a la companyia davant els clients, dins el seu propi mercat. Les activitats que du a terme impliquen una col·laboració permanent amb diferents departaments, incloent-hi l'oficina tècnica, la producció, les àrees financera i jurídica i els serveis logístics. En dependència del director comercial, aquest professional es responsabilitza de la gestió comercial de la línia de productes de l'empresa i de la cartera de clients, aportant solucions en aspectes tècnics i comercials a les necessitats del mercat. Entre les tasques que realitza s'inclouen les visites a clients per determinar les necessitats, la redacció d'ofertes comercials, l'assessorament tècnic respecte els productes, la realització de promocions i negociacions, la gestió de les comandes i l'assistència tècnica postvenda juntament amb els especialistes de producte. Normalment, operen a una zona determinada, visitant empreses, centres d'investigació o universitats, lliurant catàlegs o concretant cites telefòniques, sent habitual que mantingui relació amb responsables de compres i personal científic. L'evolució professional condueix a funcions de coordinador de vendes, director comercial o gestor de grans comptes, en funció de l'empresa i l'experiència assolida.

Tasques

En dependència del director de vendes o del director comercial, du a terme les següents funcions:

 • Desenvolupa i manté actualitzats els coneixements dels productes de l'empresa a fi de poder avançar de forma competitiva amb la venda.
  Obté i elabora documentació tècnica detallada sobre els productes comercialitzats.
  Identifica els productes de la competència i les característiques.
  Actualitza els seus coneixements de forma permanent a través de revistes especialitzades, catàlegs i bibliografia.
 • Determina el marc propi d'actuació comercial, d'acord amb el pla d'acció de l'empresa, a fi d'assolir els objectius de venda establerts.
  Identifica i assimila els diferents paràmetres comercials de l'empresa: imatge, volum de vendes, grandària, posicionament en el mercat, competència, objectius.
  Recull i estudia les característiques de la cartera de clients potencials i reals per poder adaptar les línies d'actuació corresponents.
  Elabora i planifica un argumentari tècnic de venda a fi de comercialitzar més fàcilment el producte.
  Organitza un pla operatiu de venda: planificació de visites, rutes, objectius de venda i condicions oferides.
 • Ven, orienta i assessora el client identificant i analitzant les necessitats que té mitjançant l'aplicació de les tècniques de venda escaients dins el marc de l'estratègia predeterminada.
  Es posa en contacte amb el client amb correcció i bon aspecte personal per tal d'afavorir la relació comercial.
  Planifica visites i les agrupa, normalment, en funció de la proximitat geogràfica.
  Identifica i analitza amb detall les necessitats i les característiques del client, així com el marge pressupostari, mitjançant la realització de preguntes escaients.
  Informa, orienta i assessora de forma clara el client sobre els productes que puguin satisfer les seves necessitats, posant de relleu els avantatges competitius de l'oferta de l'empresa.
  Elabora ofertes comercials en col·laboració amb els diferents departaments de l'empresa.
 • Tanca la venda dins els marges de negociació establerts per l'empresa.
  Fixa les diferents condicions de venda: preu, condicions de pagament, termini de lliurament o d'instal·lació, possibles descomptes, condicions de lliurament.
  Elabora el corresponent document d'acord amb la normativa vigent i els criteris fixats per l'empresa.
  Gestiona el lliurament del producte i/o la reposició.
  Procedeix a l'ompliment, el segellat i el lliurament de les documentacions relatives a la garantia del producte.
  Realitza la gestió i el seguiment de cobrament.
  Registra els noms, les adreces i d'altres referències d'interès de les vendes efectuades al seu fitxer de clients.
 • Gestiona el servei postvenda mitjançant l'escaient seguiment i la resolució d'incidències, per garantir la satisfacció del client dins els estàndards establerts per l'empresa.
 • Participa activament en la millora del posicionament de l'empresa mitjançant l'observació del mercat.
  Comunica als seus superiors l'evolució de les vendes realitzades, mitjançant l'elaboració d'un informe sobre les visites i els resultats obtinguts.
  Detecta, a través de contactes i visites als clients, possibles causes de desviació en las vendes, dels productes no adaptats i dels problemes de qualitat, transmetent-los als seus superiors.
  Aporta a la direcció comercial informació referides a: els clients, la competència, els preus, els nous productes, les modificacions d'aquests, accions promocionals i publicitàries de la competència.
  Assisteix a fires i salons especialitzats, a fi de conèixer novetats i tendències dins l'àmbit d'activitat al que pertany.
  Remet als serveis tècnics propostes i suggeriments relacionats amb el funcionament i les possibles millores que es poden introduir als productes.
 • Intervé activament en accions publicitàries amb l'objectiu de contribuir a l'augment de les vendes de l'empresa.
  Col·labora opinant i aportant experiència en la definició i el disseny de catàlegs, mostraris i altres elements de suport comercial.
  Realitza sessions d'informació o demostració a grups de clients reals i potencials.
  Envia cartes, documents o altre material de publicitat directa o informació promocional als clients.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE