Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en química combinatòria i biblioteques de productes

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic en síntesi combinatòria

Descripció

El procés de descobriment de nous fàrmacs (drug discovery) requereix una gran quantitat de temps i esforç econòmic. El desenvolupament de la química combinatòria i de les tècniques de cribatge automàtic (HTS, High Throughput Screening) permet la síntesi de centenars de compostos en poques etapes i l'avaluació de la seva activitat biològica de forma ràpida. Amb tot això, el nombre de fàrmacs potencials a estudiar en models animals i assaigs clínics ha crescut de manera exponencial. El seu ús s'està estenent a l'obtenció de nous materials (p.ex. superconductors) i al desenvolupament de productes fitosanitaris, pigments, polímers y catalitzadors. El tècnic en química combinatòria treballa en el disseny i síntesi de biblioteques (quimioteques) de compostos d'alt valor afegit (orgànics, inorgànics i bioorgànics), utilitzant tècniques de síntesi manual i sintetitzadors automàtics, tècniques de caracterització química, cromatogràfiques (GC/MS, HPLC, HPLC/MS) i espectroscòpiques (RMN), i mètodes avançats de purificació i optimització. El seu perfil es correspon amb l'especialització de tècnics de laboratori amb experiència en síntesi química o amb la incorporació al camp de llicenciats recents, realitzant la seva funció sota la supervisió d'investigadors experimentats o del responsable del laboratori o departament.

Tasques

En dependència del responsable del laboratori o departament, realitza les següents tasques enfocades al descobriment de nous materials i principis actius:

 • Controla les matèries primeres i els reactius que arriben al laboratori, obtenint els corresponents certificats d'anàlisi per part dels proveïdors.
 • Participa en el disseny i optimització de processos orgànics, utilitzant equips de síntesi paral·lela aplicada a l'obtenció de noves rutes sintètiques i metodologies de treball.
 • S'encarrega de la realització de síntesis combinatòries per projectes d'I+D interns o externs, en un entorn de bones pràctiques de laboratori.
 • Treballa conjuntament amb els responsables de l'estudi o projecte per identificar les oportunitats de les metodologies d'alt rendiment, interaccionant amb personal d'altres disciplines, com química mèdica, biologia i química computacional.
 • Participa en el disseny i síntesi de quimioteques, tant en fase sòlida com en solució, mitjançant l'ús de sistemes de síntesi semiautomàtics o automàtics.
 • En col·laboració amb els especialistes en tecnologies de la informació, assegura la connexió entre els instruments i els sistemes de recollida de dades.
 • S'encarrega de la caracterització de quimioteques per cromatografia líquida d'alta resolució acoplada a espectrometria de masses (HPLC/MS) o altres tècniques cromatogràfiques o espectroscòpiques.
 • Realitza la purificació massiva de quimioteques, controlada per espectrometria de masses o espectrofotometria ultravioleta-visible (UV-VIS).
 • Realitza el control de puresa i qualitat de quimioteques de mida petita o mitjana mitjançant tècniques cromatogràfiques, per la posterior utilització en el cribatge biològic d'alt rendiment.
 • S'encarrega de l'eliminació de dissolvents orgànics de sèries de compostos o quimioteques utilitzant evaporadors específics.
 • Realitza la dissolució, aliquotació i pesada dels productes finals i quimioteques de manera manual o automàtica, mitjançant l'ús d'un robot.
 • Controla els aspectes operatius dels equips relacionats amb el procés en el qual està treballant.
 • Documenta totes les incidències de la producció i porta el registre de totes les dades recollides durant el procés.
 • Calcula els rendiments obtinguts durant la síntesi i participa en la resolució dels problemes apareguts durant el procés.
 • Actua en la gestió de residus del laboratori, i en la neteja i el manteniment dels equips i instal·lacions.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE