Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Assessor/a lingüístic/a per a immigrants. Mediador/a lingüístic/a

Descripció

El tècnic de suport lingüístic realitza activitats tecnicoassistencials, orientades a afavorir la integració de les persones immigrades dins les societats d'acollida, des de la vessant de la intervenció comunicativa.

El tècnic realitza tasques de traducció i interpretació entre les llengües dels col·lectius d'immigrants i les de la societat d'acollida, tant comunicació interpersonal com comunicació escrita, alhora que aconsella sobre com es poden millorar els processos comunicatius des de la perspectiva de les diferents cultures. Els seus serveis s'adrecen a les persones immigrades, i a aquelles persones o agents que fan de mitjancers en els processos d'acollida i integració de població forània.

Tasques

 • Actua de pont entre la societat d'acollida i els diferents grups que constitueixen les poblacions d'origen forani, i desenvolupa tasques que fomenten la coneixença i la comprensió de les llengües de la societat d'acollida, i les pròpies del col·lectiu d'immigrants, per tal de garantir l'eficàcia dels processos comunicatius orals i escrits entre ambdues comunitats, i atenent els aspectes de la diferenciació cultural.
  Assessora i informa els col·lectius de població immigrada i de la societat d'acollida, per tal de poder millorar els processos de comunicació entre ambdues poblacions, evitar distorsions comunicatives i incidir en la correcta integració dels col·lectius foranis en totes les seves vessants: regulació administrativa, integració econòmica, cultural i social, etc.
 • Dóna assistència tècnica a professionals de qualsevol camp, que tenen entre els seus col·lectius d'actuació grups culturals diferenciats (metges, personal sanitari, mestres, educadors, treballadors i assistents socials, etc.), per tal d'intervenir positivament en els processos de comunicació oral i escrita.
  Tradueix i interpreta directament en processos de comunicació oral o escrita, dins l'entorn on s'esdevé el procés comunicatiu.
 • Programa, dissenya o assessora en matèria de campanyes comunicatives adreçades a la població immigrada.
  Programa, dissenya o assessora sobre els aspectes comunicatius verbals i no verbals que han de ser considerats en l'elaboració de campanyes comunicatives (d'informació, de sensibilització, etc.), adreçades als col·lectius d'immigrants, per tal que s'acompleixin els objectius de l'acte comunicatiu.
 • Programa, dissenya i imparteix accions formatives d'aprenentatge de la llengua i la cultura dels col·lectius d'immigrants, i de la societat d'acollida.
  Programa, dissenya i imparteix accions formatives sobre aprenentatge de la llengua (forània o autòctona), d'acord amb els objectius d'aprenentatge de l'acció.
  Dissenya, crea o adapta metodologies d'aprenentatge que puguin afavorir el correcte domini i ús de la llengua, d'acord a la idiosincràcia cultural del grups de formació.
  Dissenya, crea o adapta recursos didàctics (audiovisuals, documentals, gràfics, etc.) per tal de garantir el correcte domini i ús de la llengua, d'acord amb la idiosincràcia cultural del grups de formació.
 • Dóna informació als col·lectius d'immigrants sobre els recursos públics i privats existents al territori, en matèria del coneixement i l'aprenentatge de la llengua o llengües de la societat d'acollida.
  Identifica i realitza l'inventari dels recursos públics i privats existents al terrritori en qüestió.
  Manté actualitzada aquesta informació en un registre informatitzat, segons els protocols d'actualització amb les fonts d'informació.
  Es relaciona i col·labora amb altres professionals d'organitzacions alienes a la seva, que també ofereixen recursos o serveis en matèria d'assessorament lingüístic.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE