Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a especialista en el tractament de trastorns de la conducta alimentària

Descripció

El terapeuta d'hàbits alimentaris realitza tasques de suport assistencial sociosanitari a persones (i llur família) que pateixen trastorns del comportament alimentari, i fomenta i promou activitats educatives orientades a la prevenció d'aquests, i a l'adscripció de bons comportaments i hàbits alimentaris a les persones i a la comunitat.

Tasques

  • Realitza informes epidemiològics sobre l'abast dels trastorns alimentaris (tipologia de malalties, principals col.lectius afectats, simptomatologia, etc.) emprant tècniques d'investigació social, qualitatives i quantitatives.
  • Inventaria tots els recursos de suport assistencial i sanitari de lluita contra aquests trastorns existents en el territori.
  • Dissenya i programa campanyes de prevenció contra les malalties associades als trastorns dels comportaments alimentaris, així com campanyes de foment dels bons hàbits alimentaris.
  • Deriva les persones que pateixen els trastorns cap els recursos sociosanitaris adients.
  • Assessora les famílies que tenen membres amb trastorns en el seu comportament alimentari, per tal de consensuar amb ells línies i mesures d'actuació que permetin redreçar aquests comportaments cap a paràmetres dietètica i saludablement correctes.
  • Assessora l'opinió pública, els mitjans de comunicació i altres estaments polítics i socials sobre l'abast dels trastorns relacionats amb els comportaments alimentaris, per tal de coordinar mesures i esforços de lluita contra aquesta problemàtica.
  • Forma a les persones que pateixen algun trastorn alimentari sobre hàbits i bones maneres de comportament alimentari (hàbits de taula, dietètica, configuració d'àpats i menús), informant sobre les característiques dieteticonutritives dels aliments, i fomentant el respecte cap el propi cos, i la imatge que es percep d'un mateix.
  • Dissenya, programa i imparteix activitats educativoinformatives de lluita contra les malalties associades a trastorns a l'alimentació, i prepara materials de suport didàctic, especialment adaptats segons les característiques dels col.lectius.
  • Dissenya i realitza tasques de conscienciació entre els agents d'opinió pública, per tal de donar a conèixer l'abast dels trastorns i les vies per abordar-los.
  • Dinamitza grups d'ajuda mútua en el marc de teràpies i tractaments grupals de lluita contra les malalties associades als trastorns de l'alimentació.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE