Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici

Competències digitals: la clau de l'actual món laboral

La transformació digital que ha tingut lloc en els darrers anys ha impactat tota la societat i especialment el món del treball, generant nous reptes per a professionals i empreses. S'ha creat una nova cultura de la participació on la gestió compartida de la informació, els aprenentatges col·laboratius i la circulació d'abundant informació són clau.

Aquest canvi digital no és per tant un canvi restringit a entorns laborals tecnològics, sinó que implica nous models de gestió per a nous -i també pels vells- problemes del dia a dia laboral.

En aquest sentit, la transformació digital ha impactat especialment en algunes competències professionals, que es veuen modulades per noves formes de treballar. En els propers anys resultarà fonamental per als i les professionals -tant els que es desenvolupen en entorns tecnològics com els que no- familiaritzar-se amb les noves demandes competencials d'aquest nou entorn digital.

Amb aquestes activitats volem ajudar-te a posar els fonaments pel desenvolupament d'algunes competències clau en un entorn digital.

Aprendre a aprendre en el món digital (Competència clau: Aprenentatge i utilització de coneixements)

L'aprenentatge continuat és clau per mantenir-se en el mercat laboral. A la xarxa hi ha centenars d'alternatives per formar-nos, però cal conèixer les nostres potencialitats i prendre consciència de les habilitats que calen a l'hora d'iniciar-s'hi:

- Aprendre a aprendre. Quines habilitats i competències tenim i/o hem de potenciar
- Com s'aprèn amb Internet: habilitats, actituds i comportaments
- Modalitats formatives e-learning
- Noves maneres d'aprendre. Els Entorns Personals d'Aprenentatge
- Open Educational Resources
- Els cursos MOOC (Massive Open Courses)
- Construïm el nostre itinerari formatiu personalitzat

_____________________________________________________________________________________

Com adaptar-se al canvi en la societat digital (Competència clau: Flexibilitat i gestió del canvi)

La característica més significativa de la societat digital en què vivim és el canvi constant. En aquest sentit, un/a professional competitiu/iva ha de ser capaç d'adaptar-se a les noves situacions i adquirir hàbits per convertir-se en una persona resilient.

- El manifest Cluetrain i els valors de la cultura digital actual
- Línies estratègiques de l'organització i objectius professionals
- Anàlisi de les tendències actuals de la cultura digital i la possible influència en el lloc de treball actual, en l'organització o en la manera de cercar feina.
- Anàlisi dels nostres punts forts, potencialitats i punts de millora
- Dinàmiques i jocs per potenciar la creativitat i afrontar noves situacions

_____________________________________________________________________________________

El treball en equip en un context digital (Competència clau: Treball en equip i cooperació)

Les eines 2.0 no aporten només el valor de la tecnologia en si, sinó que també han transformat notablement la competència de treball en equip. En aquesta activitat s'exploren eines que ens permeten al comunicar-nos, compartir coneixements i organitzar-nos a través de la xarxa.

- Instruccions del projecte i netiqueta
- Presentació dels components en línia
- Definició del projecte conjunt i els seus objectius a través de la xarxa
- Repartició de rols i tasques en línia
- Utilització de diferents eines que permetin la comunicació fluida en línia
- Gestió eficient del temps
- Col·laboracions en altres espais

_____________________________________________________________________________________

Lideratge digital d'equips de treball(Competència clau: Lideratge)

Liderar en un entorn digital està esdevenint una competència bàsica per qualsevol professional, no només per a directius/ives. En aquest curs coneixerem què és el lideratge distribuït i les estructures organitzatives que fomenten i faciliten la circulació de la informació entre l'equip.

- Definim líderatge digital

- Treballem les habilitats del líder digital:
Gestió de l'organitzaciódels equips de treball basada en comunitats
Focalització en el talent col·lectiu
Repensar el rol del directiu/iva i el de les persones col·laboradores
Gestionar les emocions i la comunicació
Adaptar-se i detectar tendències del mercat
Esdevenir ambaixadors/res de la marca
Crear un EPA (Entorn Personal d'aprenentatge)
Innovar

_____________________________________________________________________________________


Coneix els codis de la comunicació digital (Competència clau: Comunicació)

El llenguatge digital té els seus codis i cal conèixer-los per tal d'evitar conflictes i crisis comunicatives. En aquesta activitat aprendràs les claus essencials per transmetre informació en un digital.

- La comunicació digital
- Informació extreta a partir de fotografies i vídeos
- Interpretar un missatge (escrit, visual, àudio) a través d'Internet
- Les emoticones
- Evolució dels missatges a través de la xarxa
- Estratègies per captar al públic objectiu. Com generar converses a la xarxa
- Lligams i compromisos professionals amb el nostre públic objectiu
- Gestió de crisis de comunicació. Quan respondre, què respondre, com respondre...
- Estudis de cas


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE