Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

EC144 - Curs de desenvolupament competencial: el teu mapa organitzatiu (x2)

Multisessió presencial | Teacher: Maria Antonia Carmona | Duration: 06:00 Hours

Description

Vols conèixer "els mecanismes ocults" que regulen el comportament de les persones en les organitzacions? Conèixer les "lleis sistèmiques", ens ajudarà a saber per què moltes vegades les relacions entre equips són difícils, existeix un mal clima, hi ha problemes de motivació o fracassen determinades accions. A més d'entendre el nostre rol dins de l'empresa i treballar de forma més eficaç.

Contents

Durada: 3 hores

Objectius:
. Aclarir rols, funcions i responsabilitats dins del sistema organitzatiu
. Respectar les normes i procediments establerts en l'organització
. Eliminar fonts d'incertesa en el lloc ocupat
. Definir de forma clara les relacions entre les diferents persones que configuren l'organització
. Crear relacions efectives i poderoses inter / intra equips de treball
. Crear organitzacions eficients i eficaços: aconseguir objectius i millorar processos i resultats

Material de l'activitat:
Descarrega't el pdf del resum de l'activitat si vols saber-ne més o utilitzar-lo a l'aula.

Entry profile

Persones en procés de recerca de feina o desenvolupament professional, que vulguin millorar aquesta competència a nivell d'habilitats i actituds.

Delivery of documentation

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Further information

Places limitades.
Gràcies per la teva puntualitat.15 minuts després de l'inici no es podrà accedir a l'activitat.

Planned calendar

Sessió presencial: Thursday January 25, 2018 Timetable: 12:00 - 15:00h.

Sessió presencial: Friday January 26, 2018 Timetable: 12:00 - 15:00h.

Totes les sessions es realitzen en:
Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Places available: 11.

Sign up

Sessió presencial: Thursday March 15, 2018 Timetable: 09:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Friday March 16, 2018 Timetable: 09:00 - 12:00h.

Totes les sessions es realitzen en:
Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Opening of registration 28/02/2018 to 08:30 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE