Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

EC180 - Comunico correctament?

Monosessió presencial | Teacher: SC2 Formació | Duration: 03:00 Hours

Description

Sóc una persona que comunica correctament? Utilitzo les paraules, expressions i elements de la comunicació de forma correcta per tal de comunicar-me bé? Amb aquest taller podràs analitzar les habilitats i actituds que cal tenir per comunicar correctament.

ContentsDurada: 3 hores

Què aconseguiràs amb aquesta activitat?
- Prendre consciència de les pròpies habilitats comunicatives.
- Conèixer quins elements condicionen la comunicació.
- Analitzar quins elements dificulten i posen barreres en la pròpia comunicació.
- Adquirir seguretat i confiança en el procés de comunicació.
- Millorar el procés comunicatiu.


Material de l'activitat:
Descarrega't el pdf del resum de l'activitat si vols saber-ne més o utilitzar-lo a l'aula.

Entry profile

Persones en procés de recerca de feina o desenvolupament professional, que hagin fet formació prèviament sobre aquesta competència.


Delivery of documentation

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Further information

Places limitades.
Gràcies per la teva puntualitat.15 minuts després de l'inici no es podrà accedir a l'activitat.

Planned calendar

Sessió presencial: Thursday March 19, 2020 Timetable: 18:00 - 21:00h.

Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Opening of registration 04/03/2020 to 08:30 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE