Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

EC236 - Acciona el teu lideratge: noves eines per passar a l'acció (x2)

Multisessió presencial | Teacher: B&L Training People | Duration: 06:00 Hours

Description

Acciona el teu lideratge. Coneix i practica les habilitats d'acció d'aquesta competència i aplica-les al teu projecte personal, empresa o equip. Aprendràs eines per generar alternatives amb iniciativa i amb un bon motor que impulsi l'execució efectiva de les tasques. Coneixeràs tècniques de coaching i eines de gamificació que t'ajudin a passar a l'acció i a movilitzar equips de treball

Contents

Durada: 6 hores (3 h cada sessió). Aquesta activitat consta de 2 sessions d'assistència obligatòria. Per poder assistir a totes les sessions, és necessari realitzar una única inscripció.

Què aconseguiràs amb aquesta activitat?
- Identificar i desenvolupar les habilitats d'acció de qualsevol persona que vulgui aprendre a gestionar el canvi.
- Conèixer i practicar eines gamificades que faciliten el desenvolupament del lideratge i el conei-xement de les persones que m'acompanyen.
- Conèixer les eines per desenvolupar la proactivitat, la motivació i la creativitat del/la capdavante-ra i així traslladar-les al seu entorn.
- Identificar i desenvolupar metodologies àgils per facilitar la gestió de projectes o de persones.

Material de l'activitat:
Descarrega't el pdf del resum del curs. A l'aula no es lliurarà material.

Entry profile

Persones en procés de recerca de feina o desenvolupament professional, que vulguin millorar el lideratge a nivell d'habilitats i actituds.

Delivery of documentation

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen..

Further information

Places limitades.
Es demana PUNTUALITAT: 15 minuts després de l'inici de cada activitat no es permetrà l'entrada a la mateixa.

Planned calendar

Sessió presencial: Tuesday November 12, 2019 Timetable: 18:00 - 21:00h.

Sessió presencial: Wednesday November 13, 2019 Timetable: 18:00 - 21:00h.

Totes les sessions es realitzen en:
Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Opening of registration 28/10/2019 to 08:00 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE