Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

EC255 - Aula Virtual - Converteix els problemes en oportunitats a través de la iniciativa

Monosessió | Teacher: Judith Viñas | Duration: 03:00 Hours

Description

La situació viscuda els darrers mesos ens ha portat a situacions no previstes o desitjades. Amb aquesta activitat veuràs com desenvolupant una actitud proactiva des de la iniciativa, pots trobar resposta a aquestes situacions. Avaluant accions amb responsabilitat i sentit crític.

Contents

Durada: 3 hores (de les quals 1,5 hores es faran en format vídeo-reunió i la resta serà treball individual amb seguiment personalitzat optatiu).

Què aconseguiràs amb aquesta activitat?
- Prendre consciència de les barreres que no permeten tenir una actitud proactiva.
- Aconseguir informació per passar problemes a objectius.
- Crear oportunitats minimitzant o gestionant els problemes de forma analítica o creativa.

Entry profile

Persones en procés de recerca de feina o desenvolupament professional, que no apliquin tècniques de iniciativa a la seva carrera i vulguin iniciar-se en aquesta competència a nivell d'habilitat i actitud.

Further information

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft TEAMS. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés unes hores abans de l'inici de la sessió.

No oblidis identificar-te amb el NOM amb el que et tenim registrat/da a la nostra base de dades + COGNOM a l'entrar a l'aula virtual, per tal de confirmar la teva assistència i poder facilitar-te el teu certificat si el necessites en un futur.

Planned calendar

Aula virtual: Friday March 5, 2021 Timetable: 09:30 - 12:30h. Language: Catalan

Places available: 10.

Sign up

Aula virtual: Thursday March 11, 2021 Timetable: 18:00 - 21:00h. Language: Catalan

Places available: 17.

Sign up

Aula virtual: Wednesday March 17, 2021 Timetable: 12:30 - 15:30h. Language: Catalan

Places available: 20.

Sign up

Aula virtual: Wednesday March 24, 2021 Timetable: 10:30 - 13:30h. Language: Catalan

Opening of registration 09/03/2021 to 08:30 h.

Aula virtual: Wednesday March 31, 2021 Timetable: 11:30 - 14:30h. Language: Catalan

Opening of registration 16/03/2021 to 08:30 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE