Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

OC26-El primer pas cap a l'autoconeixament: mira't i sorprèn-te

Monosessió presencial | Teacher: Mou-te! (Biscuit) | Duration: 03:00 Hours

Description

Coneixes totes les habilitats i recursos dels que disposes? Saps com treure't partit i quins són aquells aspectes que podries millorar i destacar? Com et veus i com et veuen els altres? L'autoconeixement és el primer pas per definir el teu objectiu professional. Atreveix-te i descobreix totes les teves potencialitats!

Contents

Aquesta activitat forma part de l'eix: "Orientació i Canvi" i fa referència a "Autoconeixement".

Què aconseguiràs amb aquesta activitat?

- Identificar el nostre punt de partida, fins a quin punt ens coneixem.
- Establir un guió o pla d'acció que ens permeti orientar-nos en el procés de desenvolupament per descobrir el nostre objectiu professional .
- Reconèixer els nostres punts forts i oportunitats de millora.
- Analitzar els recursos dels que disposem.
- Incrementar la confiança en nosaltres mateixos.
- Generar les pautes que ens permetin iniciar el nostre propi pla d'acció de desenvolupament.

Durada: 3 hores

Delivery of documentation

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen

Further information

Plazas limitadas.

Se ruega PUNTUALIDAD: 15 minutos después del inicio de cada actividad no se permitirá la entrada a la misma

Planned calendar

Sessió presencial: Tuesday March 17, 2020 Timetable: 12:00 - 15:00h.

Porta22, Carrer Llacuna, 156 - 162,, BARCELONA, 08018, 93 401 98 99

Opening of registration 02/03/2020 to 08:00 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE