Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

RF104 -Storytelling per preparar el teu currículum( x2)

Multisessió presencial | Teacher: Psicotec | Duration: 06:00 Hours

Description

Les persones que seleccionen llegeixen nombrosos currículums diàriament i en poc temps decideixen quins tindran en compte i quins no. Sovint alguna cosa els crida l'atenció i els porta a aturar-se en ells. Aplicar la tècnica del storytelling a lhora de fer el teu currículum li pot donar un major atractiu, facilitant que les empreses s¿acabin fixant en el teu.

Contents

Durada: 6 hores (dos sessions de 3 hores )
Què aconseguiràs amb aquesta activitat?

- Conèixer què és un storytelling i com aplicar-ho en la preparació del CV.
- Reflexionar sobre quins aspectes importants i dimpacte han descollir per projectar en el seu CV tenint en compte el seu públic objectiu.
- Tenir un espai grupal per donar i rebre feedback.


Material de l'activitat:
Descarrega't el pdf del resum del curs. A l'aula no es lliurarà material.Entry profile

Persones en procés de recerca de feina i/o millora professional.

Delivery of documentation

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Further information

Places limitades.

Es demana PUNTUALITAT: 15 minuts després de l'inici de cada activitat no es permetrà l'entrada a la mateixa.

Planned calendar

Sessió presencial: Monday October 14, 2019 Timetable: 12:00 - 15:00h.

Sessió presencial: Tuesday October 15, 2019 Timetable: 12:00 - 15:00h.

Totes les sessions es realitzen en:
Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Registration closed.

Sessió presencial: Tuesday November 12, 2019 Timetable: 09:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday November 13, 2019 Timetable: 09:00 - 12:00h.

Totes les sessions es realitzen en:
Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Opening of registration 28/10/2019 to 08:30 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE