Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

HomeTens més de 30 anys i busques feina?

Tens més de 30 anys i busques feina?

Un plus de talent a la teva empresa

El programa 30 Plus té com a objectiu facilitar la incorporació de persones de 30 anys i més -preferentment de 30 a 45 anys- a les empreses.

El programa combina:

- Un servei de definició de perfils professionals i intermediació
Això permetrà una definició més acurada del perfil professional, de les funcions a desenvolupar i de les competències que ha de desenvolupar en el lloc de treball. Aquesta definició serà el punt de partida per a cercar candidatures per ocupar el lloc de treball.

- El disseny d'un pla formatiu a mida, en funció del lloc de treball.
La formació és un dels eixos principals del programa. S'adaptarà al lloc de treball i les tasques a desenvolupar i s'acordarà conjuntament amb l'empresa i es podrà realitzar abans del contracte o de manera simultània. Tindrà una durada mínima de 60 hores i màxima de 150

- Incentius a la contractació, compatibles amb altres bonificacions.
L'empresa rebrà un ajut equivalent al SMI (655.20€/mes per jornada completa i la part proporcional en jornades parcials) amb un màxim de 9 mesos i compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions.

Què ofereix el programa a les empreses que hi participen?

- Reclutament especialitzat de talent a incoporar a l'empresa
- Subvenció fins a 9 mesos -per a contractes no inferiors a 6 mesos-
- Formació flexible i adaptada al lloc de treball

Què ofereix el programa a les persones que hi participen?

- Beneficis per a les persones participants
- Adquisició i millora de competències transversals
- Formació tècnico-professionalitzadora
- Incorporació al mercat laboral

_______________________________________________________________________________

Condicions d'accés per a les persones participants
Persones aturades de 30 anys i més, inscrites a l'Oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i empadronades a la ciutat de Barcelona. La selecció dels participants es realitzarà a partir de les demandes de les empreses col·laboradores del programa.

Condiccions d'accés per a les empreses
Empreses, autònoms/es, SCPs i Entitats Socials, ubicades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per a més informació: 30plus@barcelonactiva.cat


2017_Esdeveniments de reclutament_Programa 30 Plus


Logos Soc+gene+Ministerio


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE