Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Sectors

Displays all economics industry's

Banking and finances

In terms of the financial system itself, and also in terms of the financial management of companies and organisations, the banking and finance sector has a decisive role in the strengthening of the local economy, with a direct impact on other economic activities, since its main activity essentially relates to the management of capital in all of its forms.

Banking and finances

12-2010 | *** | Catalan | Beginner

Documents (5 of 11)

The most in-demand jobs in the Labour Market. Global report 2015

11-2015 | *** | English | Advanced

Report elaborated by Barcelona Activa-Deloitte that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Report elaborated by Barcelona Activa-Deloitte that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 11-2015

Open

Job Hunting Resources in the Banking and Finance Sector

10-2015 | ** | English | Advanced

Do you know where to find job offers that may interest you according to the sector where you are looking for? We provide you in the document below with

Do you know where to find job offers that may interest you according to the sector where you are looking for? We provide you in the document below with various channels available to job search in the industry of the Banking and Finance, with all the resources that you may find useful: job portals, recruitment companies, enterprise directories, etc. As well as tips to guide your job search in this sector.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 10-2015

Open

Sector Report: Banking and finance

01-2013 | *** | English | Advanced

Barcelona Activa's Banking and Finance Sector Report. This document offers a brief and concise overview of the main trends, both current and future, in this economic sector, in terms

Barcelona Activa's Banking and Finance Sector Report. This document offers a brief and concise overview of the main trends, both current and future, in this economic sector, in terms of activity, and also with regard to the professional profiles associated with these new trends and changing patterns.

Author: D'Aleph
Publishing date: 01-2013

Open

Càpsula sectorial de Banca i Finances: Banca ètica i RSC a les entitats financeres

11-2012 | *** | Catalan | Advanced

Càpsula sectorial de banca i finances que tracta en detall l'impacte d'una tendència sobre el sector i els i les professionals que s'hi dediquen.

Càpsula sectorial de banca i finances que tracta en detall l'impacte d'una tendència sobre el sector i els i les professionals que s'hi dediquen.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 11-2012

Open

Summary of sector bank and finances: saving banks legislation and financial system

10-2011 | *** | Catalan | Advanced

Càpsula sectorial de banca i finances que tracta en detall l'impacte d'aquesta tendència sobre el sector i els i les professionals que s'hi dediquen.

Càpsula sectorial de banca i finances que tracta en detall l'impacte d'aquesta tendència sobre el sector i els i les professionals que s'hi dediquen.

Author: Barcelona Activa - Capital humà
Publishing date: 10-2011

Open

more Documents

Related Videos (1 of 1)

Jornada sectorial: Indústria 4.0

Vídeo on trobaràs un resum dels conceptes clau que van debatre professionals i empreses participants a la jornada sectorial sobre l'impacte i potencial de la Indústria 4.0 en el futur de l'ocupació.

Useful links (5 of 7)

Fintech i estratègia financera empresarial

01-03-2018 | ** | Spanish | Advanced

El sector Fintech (finance technology) està en ple creixement. Podràs conèixer el perfil del financer espanyol, la implantació i els usos de la tecnologia Fintech i el panorama actual

El sector Fintech (finance technology) està en ple creixement. Podràs conèixer el perfil del financer espanyol, la implantació i els usos de la tecnologia Fintech i el panorama actual de les empreses com a demandants i usuàries d'aquests productes i serveis.

https://asset.es/formacion/fintech-y-estrategia-financiera-empresarial/

Barcelona Centre Financer Europeu

09-04-2014 | ** | English | Advanced

Barcelona Centre Financer Europeu és una associació creada per promoure la ciutat comtal com a Centre Financer Europeu.

Barcelona Centre Financer Europeu és una associació creada per promoure la ciutat comtal com a Centre Financer Europeu.

http://www.barcelonacentrefinancer.cat/home_ca.html

Borsa de Barcelona

23-12-2013 | *** | English | Advanced

Portal de la Borsa de Barcelona que conté informació sobre els diferents mercats de valors, publicacions, índex de cotització, empreses cotitzades, etc.

Portal de la Borsa de Barcelona que conté informació sobre els diferents mercats de valors, publicacions, índex de cotització, empreses cotitzades, etc.

http://www.borsabcn.es/ing/aspx/Portada/Portada.aspx

Confederación Española de Cajas de Ahorro

23-12-2013 | *** | Spanish | Beginner

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) és l'associació nacional de les caixes d'estalvis espanyoles. A més, la CECA és una entitat de crèdit sense cap limitació específica

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) és l'associació nacional de les caixes d'estalvis espanyoles. A més, la CECA és una entitat de crèdit sense cap limitació específica que proporciona a les caixes i a la resta dels subjectes que actuen en el mercat productes i serveis molt competitius en l'àmbit tecnològic i financer.

http://www.ceca.es/

Asociación Española de Banca

24-12-2010 | *** | Spanish | Beginner

La Asociación Española de Banca (AEB) és una associació professional formada per la pràctica totalitat dels bancs espanyols i estrangers que operen en el nostre país. La AEB, que

La Asociación Española de Banca (AEB) és una associació professional formada per la pràctica totalitat dels bancs espanyols i estrangers que operen en el nostre país. La AEB, que va ser creada en 1977 a l'empara de la Llei que regula el dret d'associació sindical, és una entitat amb personalitat jurídica i patrimonis propis i independents dels seus membres.

http://www.aebanca.es

more Links
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE