Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Sectors

Displays all economics industry's

Health

Several studies agree that the important role that healthcare will have in coming years as one of the sectors with the highest employment potential. New health demands and significant biomedical and technological advances force a constant rethink of the healthcare system. Biomedical research, healthcare and public health will need new professionals in order to confront new health-related challenges in the future. Researchers investigating new diagnostic and therapeutic techniques, as well as care staff, must join forces with professionals in the field of public health, prevention and management, in order to improve use of resources designed for the healthcare sector, which is one of our society's main priorities.

Healthcare

01-2006 | *** | Catalan | Beginner

Documents (5 of 8)

The most in-demand jobs in the Labour Market. Global report 2015

11-2015 | *** | English | Advanced

Report elaborated by Barcelona Activa-Deloitte that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Report elaborated by Barcelona Activa-Deloitte that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 11-2015

Open

Impact ang opportunities of 3D printing on employment

10-2015 | *** | English | Beginner

3D printing stands out for its innovative character, its easy access and its capacity to promote social link, collaborative economy and a production model more local and sustainable. With

3D printing stands out for its innovative character, its easy access and its capacity to promote social link, collaborative economy and a production model more local and sustainable. With this report well-prepared by Barcelona Activa in collaboration with Bax & Willems we approach you to discover 3D printing, its numerous uses in economic sectors and its potential and impact in professional profiles.

Publishing date: 10-2015

Open

Resources to help you search for a job in the Healthcare Science sector

10-2015 | ** | English | Advanced

Do you know where to find job offers that may interest you according to the sector where you are looking for? We provide you in the document below with

Do you know where to find job offers that may interest you according to the sector where you are looking for? We provide you in the document below with various channels available to job search in the industry of Health, with all the resources that you may find useful: job portals, recruitment companies, enterprise directories, etc. As well as tips to guide your job search in this sector.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 10-2015

Open

The most In-Demand jobs in the Health Sector

09-2014 | *** | English | Advanced

Report elaborated by Deloitte-Barcelona Activa that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Report elaborated by Deloitte-Barcelona Activa that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 09-2014

Open

Sector Report: Health

01-2013 | *** | English | Advanced

Barcelona Activa. Health Sciences Sector Report. This document offers a brief and concise overview of the main trends, both current and future, in this economic sector, in terms of

Barcelona Activa. Health Sciences Sector Report. This document offers a brief and concise overview of the main trends, both current and future, in this economic sector, in terms of activity, and also with regard to the professional profiles associated with these new trends and changing patterns.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 01-2013

Open

more Documents

Related Videos (1 of 1)

Jornada sectorial: Fabricació Digital i Impressió 3D

Vídeo on trobaràs un resum dels conceptes clau que van debatre els i les professionals i empreses participants a la jornada sectorial sobre l'impacte i potencial de la Fabricació Digital i la Impressió 3D en el futur de l'ocupació.

Useful links (5 of 6)

La innovació de les empreses del sector salut a Catalunya. Monogràfics de la Central de Resultats, nº6.

04-02-2014 | *** | Catalan | Advanced

Monogràfic que analitza la posició capdavantera del sector salut dins l'economia catalana, en termes de generació de valor afegit i ocupació. El sector està esdevenint un dels motors econòmics

Monogràfic que analitza la posició capdavantera del sector salut dins l'economia catalana, en termes de generació de valor afegit i ocupació. El sector està esdevenint un dels motors econòmics més centrats en la innovació, com a aspecte clau.

Author: Poveda C, Gutierrez S, Torrente E, García-Altés A. L. Monogràfics de la Central de Resultats, número 6. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya - 2014
Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Date of issue: 04-02-2014

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/Informes/Fitxers_estatics/MONOGRAFIC_innovacio.pdf

Agència de Salut Pública de Barcelona

13-01-2014 | *** | English | Beginner

L'Agència de Salut Pública (ASPB) va començar a funcionar de forma operativa el dia 1 de gener de 2003. Per al seu funcionament, l'organigrama s'estructura en cinc grans branques

L'Agència de Salut Pública (ASPB) va començar a funcionar de forma operativa el dia 1 de gener de 2003. Per al seu funcionament, l'organigrama s'estructura en cinc grans branques de producció de serveis. L'Institut de Seguretat Alimentària i Salubritat (ISAS), el Laboratori, l'Institut de Serveis a la Comunitat, la Direcció de Vigilància Ambiental i l'Observatori de la Salut Pública. En el apartado 'Publicaciones' encontraremos varios informes y monográficos del sector salud.

http://www.aspb.cat/default.aspx

Col.legi Oficial de Metges de Barcelona

13-01-2014 | *** | Catalan | Beginner

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona és una institució centenària, sorgida i consolidada per defensar els interessos col·lectius dels metges, vetllar per la pràctica de la professió mèdica

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona és una institució centenària, sorgida i consolidada per defensar els interessos col·lectius dels metges, vetllar per la pràctica de la professió mèdica i oferir la millor sanitat a la societat a la qual serveix. En la seva web destaquen els apartats de 'Formació i Treball' i 'Actualitat i Publicacions', que recullen informació del sector.

http://www.comb.cat

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

13-01-2014 | *** | Catalan | Beginner

La web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya inclou informació de caràcter corporatiu, estratègic i relacionada amb empreses i entitats, així com l'anomenat "Canal Salut", en

La web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya inclou informació de caràcter corporatiu, estratègic i relacionada amb empreses i entitats, així com l'anomenat "Canal Salut", en el que trobarem continguts adreçats a la ciutadania i també als professionals de la salut, que hi trobaran el seu marc de referència.

http://www.gencat.cat/salut

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

13-01-2014 | ** | English | Beginner

En aquesta plana web, que pertany al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es mostra informació d'interés referent al àmbit de la sanitat i també les diferents mesures

En aquesta plana web, que pertany al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es mostra informació d'interés referent al àmbit de la sanitat i també les diferents mesures de politica social realitzades per el govern.

http://www.msssi.gob.es/en/home.htm

more Links

Related news

There is no news available at this moment.

See more
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE