Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Market > Labour law

Labour Law

What do you need to know know before signing an employment contract? How do you get out of a contract? What items make up total wages? How do collective bargaining agreements affect them? What are employees' rights? And duties? What should you know about workplace health? Where you can receive legal advice? You will find all the answers in this section.

Documents (2 of 2)

La conciliació de la vida

03-2019 |  * | Catalan | beginner

Saps com trobar l'equilibri del teu temps? Cada persona disposa d'unes hores limitades que distribueix entre el treball, la família i el temps personal. Coneix les eines i serveis

Saps com trobar l'equilibri del teu temps? Cada persona disposa d'unes hores limitades que distribueix entre el treball, la família i el temps personal. Coneix les eines i serveis que et permetran organitzar-te millor!

Publishing date: 03-2019

Open

Tipus de contractes laborals

03-2019 |  * | Catalan | beginner

Saps quins tipus de contractes laborals existeixen? Quines diferències hi ha entre cadascun d'ells? Són l'acord entre l'empresa i el personal, i regulen els drets i deures. Revisa'ls!

Saps quins tipus de contractes laborals existeixen? Quines diferències hi ha entre cadascun d'ells? Són l'acord entre l'empresa i el personal, i regulen els drets i deures. Revisa'ls!

Publishing date: 03-2019

Open

Related Videos (1 of 1)

Jornada Ocupacions sense gènere

El canvi de mentalitat del mercat laboral està ajudant a trencar les barreres i a acabar amb la segregació horitzontal. Diferents professionals que han aconseguit canviar la dinàmica i començar a treballar en ocupacions tradicionalment assignades a l'altre gènere comparteixen les seves experiències per inspirar a les persones que s'ho estan plantejant.

Useful links (5 of 13)

SEPE - Prestacions

01-2020 |  *** | Catalan | beginner

El web de SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ofereix informació detallada sobre les prestacions d'atur: situacions protegides, persones que poden beneficiar-se, organismes gestors, requisits d'accés, documentació requerida, duració,

El web de SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ofereix informació detallada sobre les prestacions d'atur: situacions protegides, persones que poden beneficiar-se, organismes gestors, requisits d'accés, documentació requerida, duració, quantitat, sistemes de pagament, causes de suspensió, etc. També s'inclou informació sobre les obligacions del treballador, infraccions i incompatibilitats.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html

Playlist Empreses innovadores en Conciliació i Temps, Xarxa NUST

09-2018 |  ** | Catalan | beginner

Playlist de la Xarxa NUST que agrupa els vídeos de les empreses participants entre 2012 i 2017 al Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.

Playlist de la Xarxa NUST que agrupa els vídeos de les empreses participants entre 2012 i 2017 al Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Rv4U9DWdg7OzGBnKXZRofOuEwHlFVua

Programa de Temps i Economia de les Cures

09-2018 |  ** | Catalan | beginner

El Programa de temps i economia de les cures forma part de la Xarxa dels Nous Usos Socials del Temps, una iniciativa creada al 2006 per l'Ajuntament de Barcelona

El Programa de temps i economia de les cures forma part de la Xarxa dels Nous Usos Socials del Temps, una iniciativa creada al 2006 per l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu de reconèixer i promoure la tasca de les empreses i organitzacions compromeses amb facilitar l'harmonització del temps. Un dels pilars fonamentals és el de les mesures de conciliació i gestió del temps per tal de promoure la coresponsabilitat d'homes i dones a la vida familiar i laboral.

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/xarxa-dempreses

Cuánto me pagan

06-2015 |  ** | Spanish | beginner

Web que ofereix la possibilitat de contrastar el teu nivell salarial amb el del mercat de treball actual, en funció de diversos criteris com el sector, l'àrea professional i

Web que ofereix la possibilitat de contrastar el teu nivell salarial amb el del mercat de treball actual, en funció de diversos criteris com el sector, l'àrea professional i l'ocupació. La base de dades de referència utilitzada inclou més de 1.000 ocupacions analitzades en més de 50 sectors.

http://www.cuantomepagan.com/

Convenis col·lectius

12-2010 |  *** | Catalan | beginner

Enllaç facilitat per la Diputació de Barcelona amb els convenis col·lectius sectorials d'àmbit estatal, i autonòmic i provincial català publicats al BOE i al DOGC. Des d'aquí també es

Enllaç facilitat per la Diputació de Barcelona amb els convenis col·lectius sectorials d'àmbit estatal, i autonòmic i provincial català publicats al BOE i al DOGC. Des d'aquí també es pot accedir als convenis col·lectius d'empresa, dels municipis de Catalunya i d'altres organismes.

http://www.diba.es/cido/NINT.asp?m=3&s=2

more Links
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 
 
 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE