Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Valores del Trabajo

Alumnado

Versió inicial:
- 3r ESO
- 4t ESO
- Programes de Formació i Inserció
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Objetivos pedagógicos

  • Identificar els valors del treball necessaris per al nostre desenvolupament professional.
  • Reconèixer els comportaments i actituds que diferencien tenir un valor del treball i quines són els seus avantatges.
  • Identificar els valors del treball com un aspecte independent a un lloc de treball.
  • Promoure la interiorització dels valors del treball a partir de la experimentació i la reflexió.

Metodología

  • Expositiva, exploratòria i participativa.
  • Es combina el treball individual en un ordinador de la plataforma de Porta22 amb el treball en plenari, dinamitzat per l'equip d'orientació.

Duración y personas que participan

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones

  • L'alumnat ha de portar una còpia impresa del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
  • Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.
Coneix el programa Pro-VpFundació Barcelona formació professionalConsorci d'EducacióFem CAT

Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE