Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Monogràfic Canals de Recerca de Feina - Aula Virtual

Alumnado

3r ESO
4t ESO
Batxillerat
Programes de Formació i Inserció
Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
Formació professional de Grau Mitjà
Formació professional de Grau Superior

Objetivos pedagógicos

. Reconèixer quins són els canals per on circulen les ofertes de feina
. Identificar els elements, estratègies i eines més adients per a treure el màxim profit a cadascun dels canals.
. Relacionar els conceptes: canals de recerca de feina, autoconeixement, objectiu professional i mercat laboral.
. Seleccionar els canals de recerca de feina més adequats per als diferents sectors econòmics.

Metodología

. Expositiva, exploratòria i participativa.
. Es combina el treball individual i grupal a la plataforma virtual, dinamitzat per l¿equip orientador.

Duración y personas que participan

1:30 hores Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones)

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones

L'alumnat ha de tenir a mà una còpia impresa o virtual del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant -responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament del l'alumnat.

Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE