Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Llega lejos, aprendre a TRABAJAR EN EQUIPO!

Alumnado

Nivell inicial
-3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Nivell avançat
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Objetivos pedagógicos

Que l'alumnat participant sigui capaç de:
· Reconèixer el concepte de competències.
· Comprendre la importància de les competències clau en el món laboral.
· Conèixer l'eina Diccionari de Competències Clau de Barcelona Activa.
· Identificar els comportaments característics dels/les professionals que tenen un nivell competencial consolida da de les competències de Comunicació, Empatia, Treball en equip i cooperació i Lideratge.
· Treballar actituds, habilitats i comportaments necessaris per a desenvolupar les competències esmentades
a través d'una situació laboral.

Metodología

S'utilitza una metodologia activa i participativa durant tota la sessió, amb diferents dinàmiques per assolir els objectius de l'activitat.

Duración y personas que participan

Durada de 2 hores. Grups classe (es recomana que no siguin superiors a 35 persones).

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones


Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE