Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Conoce los recursos de Barcelona Activa para emprender

Alumnado

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Objetivos pedagógicos

  • Reconèixer el concepte d'emprenedoria i el perfil de persona emprenedora.
  • Identificar els principals conceptes per emprendre: idea, pla d'empresa, formes jurídiques i finançament.
  • Conèixer els principals recursos de Barcelona Activa per donar suport a les persones emprenedores.
  • Descobrir i relacionar antigues amb noves necessitats i/o invents que s'han realitzat al llarg dels anys per tal d'emprendre amb noves idees.
  • Presentar programes, activitats i serveis que posa a l'abast Barcelona Activa.
  • Facilitar eines i recursos per passar d'una idea de negoci a la creació d'una empresa.

Metodología

  • S'utilitzarà una metodologia activa en la qual es proposaran exercicis teòrics com pràctics.
  • Es farà ús de principis teòrics curts, concisos i inspiradors amb missatges simples, clars i il·lustracions gràfiques.
  • A més, d'exercicis pràctics individuals i grupals per garantir un òptim aprenentatge.

Duración y personas que participan

durada 2 hores

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones

L'alumnat ha de portar una còpia impresa del quadern de treball , així com material per escriure (bolígraf o llapis).

L'activitat contempla una visita a la planta principal del centre d'iniciativa emprenedora Glòries, però no l'accés a l'incubadora d'empreses.

Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.


Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE