Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

  FP65 - (Aula Virtual) Simulació Robòtica

Multisessió presencial | Conducció: CT SOLUTIONS GROUP | Durada: 32:00 Hores

Descripció

Cada vegada és més comú trobar que els enginyers de fabricació fan servir software de modelatge 3D per al disseny de les eines i de la maquinària. Al mateix temps, aquests tipus de programari han evolucionat permetent avaluar el disseny de layout i el flux de producció, accelerant les posades en marxa de projectes i augmentant el retorn de la inversió. Simultàniament, l'increment de l'automatització industrial i la robòtica, cada vegada fa més necessari haver de modelitzar, simular i analitzar totes les màquines, eines, entrades de materials per poder optimitzar els processos de fabricació. Són molts els camps en els quals la simulació o les tècniques de digital manufacturing són aplicables, però, la robòtica industrial és un dels camps que més ha evolucionat i en el qual ja no es concep no fer ús d'aquestes tècniques de simulació, ja que està més que demostrat els beneficis que aquestes tècniques aporten a aquest camp. Amb molta antelació podem estudiar i donar solució a problemàtiques que si no són corregides en una fase prèvia de simulació, es detectaran en períodes avançats de projecte que podrien suposar pèrdues insostenibles. La simulació robòtica contempla les tècniques de programació conegudes com programació fora de línia (offline programming OAP) que utilitzades de forma adequada ens permetrien fer el següent abans de treballar en un entorn productiu. L'objectiu d'aquest curs és dotar als assistents d'un nivell bàsic en l'ús de l'eina de simulació robòtica Process Simulate, un cop finalitzat aquest curs els assistents estaran capacitats per realitzar projectes de simulació robòtica. Durant el curs s'abordaran els diferents elements que componen un projecte de simulació robòtica com ara. 1. Creació i definició d'eines Modelatge de Línies d'Assemblatge 2. Creació i definició de Centres de Treball Disseny d'instal·lacions 3. Generació de Trajectòries de robot Programació offline Desenvolupar models, provar-los i optimitzar-los, abans de ser utilitzats en la fabricació de peces i eines; per la qual cosa s'aconsegueix analitzar el comportament de sistemes molt complexos i difícils d'avaluar per altres procediments. Conèixer quin serà el comportament dels sistemes abans de construir-los, sense perdre de vista que els valors finals dels simuladors seran aproximacions dels valors reals. Reprogramar el procés fora d'una línia de fabricació que es trobi ja en producció, si per alguna raó, canvien les necessitats; així es redueix el temps de parada de les màquines i robots. Anticipar el funcionament i posada en servei de les línies de producció, ja que és un sistema independent i pot realitzar-se en paral·lel amb el muntatge de cèl·lules robòtiques. Millorar la qualitat i exactitud dels punts, per exemple en soldadura als que podrien realitzar els operaris, fins i tot els més experts. Dissenyar correctament les trajectòries de l'element terminal (pinça o grapa) així com les seves velocitats i acceleracions. Durant el modelatge dels programes simuladors informen de qualsevol col·lisió o pèrdua de proximitat entre els elements de el model i de l'entorn.

Continguts

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming . Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació abans de l'inici de l'activitat.

TEMARI

BLOC 1: INTRODUCCIÓ A PROCESS SIMULTE I CONSTRUCCIÓ D'UNA CÈL·LULA ROBOTITZADA

Introducció
Metodologia Process Simulate         
      Interfície d'usuari i entorn de treball
      Eines Toolbar
      Creació / Exportació projectes Modeling
Creació de l'entorn de treball
      Construcció una cèl·lula des de zero
      Presa de mesures i notes
      organització arbre
      creació Seccions
      Creació 2D planta
Modelatge cinemàtica llibreries
Creació un component amb cinemàtica Snapshot Editor

BLOC 2: CREACIÓ OPERACIONS

Attachment d'eina
Tool definition
Mount tool
Robot toolbox
Definir les poses de el robot
Creació d'operacions:
      New Compound Operation
      New Object Flow Operation o New Device Operations
      New Robotic Generic Operation
      New Pick and Place Operation
Definir zones accessibles a una trajectòria Detecció de col·lisions
Creació trajectòries
Creació de seqüències
Generar informes

BLOC 3: SIMULACIÓ OPERACIONS DE SOLDADURA SPOT

Creació d'operacions de soldadura:
      New Weld Operation
      Introducció / creació de punts de soldadura Projecció de punts de soldadura
      Anàlisi automàtic de pinça òptima
      Posicionament pinça soldadura per evitar col·lisions Definir zones accessibles a una trajectòria
      Soldadura pinça estàtica

BLOC 4: ROBOTICS

Generació de volums de trajectòries Interferència entre trajectòries
Definició anticolisiones.
Ús de 'Track' com a setè eix

BLOC 5: PROGRAMACIÓ OFFLINE

Configuració robots (ordres OAP, acte teach ...)
Creació d'tcp / bases
Creació automàtica de punts de pas
Programació Offline controladors coneguts *
Descàrrega programa per a ser carregat en robot real

Durada: 32 hores (8 sessions de 4 h.)

Perfil d'entrada

Persones preferentment en situació d'atur inscrites al SOC.

Dirigit a enginyers industrials / delineants o projectistes que vulguin introduir-se en la simulació robòtica industrial.

Informació addicional

Aquesta activitat serà impartida per l'empresa CT SOLUTIONS GROUP.

Calendari previst

Aula virtual: Dilluns 16 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Aula virtual: Dimarts 17 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Aula virtual: Dimecres 18 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Aula virtual: Dijous 19 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Aula virtual: Dilluns 23 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Aula virtual: Dimarts 24 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Aula virtual: Dimecres 25 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Aula virtual: Dijous 26 de Novembre de 2020 Horari: 09:00 - 13:00h.

Idioma: Català

Inscripció tancada.

Barcelona Treball: Assessorament Porta22Plataforma Empresa Ocupació
 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE