Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

  FP83 - (Aula Virtual) QlikView inicial: disseny i desenvolupament

Multisessió presencial | Conducció: Servicios Profesionales en la formación empresarial, S. L. | Durada: 20:00 Hores

Descripció

QlikView és un software de Business Intelligence (BI) adreçat a grans empreses, on es treballa amb grans quantitats d'informació i processos complexes. El motor de dades de QlikView permet realitzar processos i arribar allà on algunes eines actuals de BI es queden curtes. És una eina preparada per entorns complexes basada en client-servidor. L'objectiu del curs es centra en 3 punts clau: - Conèixer què és un model de dades per a QlikView i com es creen i modelen a partir d'scripts de càrrega. - Aprendre a navegar dins l'aplicació Qlikview i saber utilitzar les seves opcions més interessants. - Aprendre a utilitzar objectes gràfics de QlikView i saber quins són els gràfics que proporcionarà la millor representació visual de les dades al seu públic.

Continguts

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming . Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació abans de l'inici de l'activitat.

TEMARI

Bloc 1. Presentació de l'entorn QlikView (2h)

-Introducció, definició de BI i presentació del software QlikView
-Principals característiques de QlikView
-QlikView a la xarxa, ajut i manuals
-Presentació de l'entorn QlikView, característiques més importants del propi entorn software

Bloc 2. El Model de dades (contingut tècnic) (8h)

-Sintaxi bàsica d'un script de càrrega
        . Creació de l'script
        . Comentaris a l'scripts
        . Debugging
-Transformació bàsica de dades
        . Instruccions bàsiques de càrrega i reutilització de dades
        . Renombrament de camps
        . Expressions dins de l'script
        . Camps clau
        . Generador de QVDs i el seu ús pràctic
        . Creació del calendari mestre
        . Creació de variables
        . Ús del mapping
-Disseny del model de dades

Bloc 3. Disseny de pantalles (contingut funcional) (10h)

-Fulls i objectes de Full
        . Conceptes bàsics
        . Objectes de Full
              - Quadre de llista
              - Quadre de taula
              - Selecció múltiple
              - Contenidor
              - Cerca
              - Seleccions actuals
        . Gràfics
-Càlculs i expressions en gràfics i objectes de full
-Set anàlisi
-Botons i accions
-Propietats principals en el disseny i visualització
-Ús de variables

Durada: 20 hores (5 sessions de 4 h.)

Perfil d'entrada

El curs està adreçat a usuaris que vulguin iniciar-se en el software QlikView, i que tinguin un coneixement bàsic referent a taules i explotació de dades en altres eines.


És altament recomanable que hagin treballat en algun entorn BI, i que coneguin entorns de bases de dades tipus SQL, Oracle, MySQL, etc... 


Preferiblement estudis intermitjos i/o superiors, tipus cicles formatius de grau mitjà i/o superior, enginyeries tècniques, ADE o similar.

Informació addicional

Aquesta activitat serà impartida per l'empresa Servicios Profesionales en la formación empresarial, S. L.

Calendari previst

Aula virtual: Dilluns 30 de Novembre de 2020 Horari: 15:00 - 19:00h.

Aula virtual: Dimarts 1 de Desembre de 2020 Horari: 15:00 - 19:00h.

Aula virtual: Dimecres 2 de Desembre de 2020 Horari: 15:00 - 19:00h.

Aula virtual: Dijous 3 de Desembre de 2020 Horari: 15:00 - 19:00h.

Aula virtual: Divendres 4 de Desembre de 2020 Horari: 15:00 - 19:00h.

Idioma: Català

Places disponibles: 5.

Inscriu-te
Barcelona Treball: Assessorament Porta22Plataforma Empresa Ocupació
 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE