Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

  FP24 - (Aula Virtual) Aprofitament d'energia i aigua - ENERIIGUA 2020

Multisessió presencial | Teacher: ESCOLA GREMIAL D'INSTAL.LADORS DE BARCELONA | Duration: 90:00 Hours | Language: Catalan

Description

Conèixer les característiques tècniques í principals operacions pràctiques en les instal.lacions d'energia solar fotovoltaica per l'autoconsum, la recàrrega del vehicle elèctric i la reutilització de les aigües grises i de pluja en els edificis.

Contents

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming . Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació abans de l'inici de l'activitat.

TEMARI

Mòdul-1. Instal·lacions fotovoltaiques per l'autoconsum (48 h.)

-Estructura de les instal·lacions fotovoltaiques per l'autoconsum
-Components i equips necessaris
-Tecnologies actuals
-Normativa vigent
-Dimensionat de les instal·lacions i equips necessaris
-Pràctiques demostratives online en aula-taller

Mòdul-2. Instal·lacions per a la recàrrega de vehicle elèctric (30 h.)

-Estructura de les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis
-Components i equips necessaris
-Tecnologies actuals
-Normativa vigent
-Dimensionat de les instal·lacions i equips necessaris
-Pràctiques demostratives online en aula-taller

Mòdul-3. Instal·lacions per a la reutilització d'aigües grises i pluvials (12 h.)

-Estructura de les instal·lacions per a la reutilització de les aigües grises i pluvials en edificis
-Components i equips necessaris
-Equips i mètodes de tractament
-Normativa vigent
-Dimensionat de les instal·lacions i equips
-Pràctiques demostratives online en aula-taller

Durada: 90 hores (45 sessions de 2 h.)

Entry profile

Persones joves amb formació acadèmica de batxillerat tècnic o FP de Grau Mig finalitzat, amb inquietuds per especialitats professionals tècniques i tecnològiques.

Further information

Aquesta activitat serà impartida per l'empresa ESCOLA GREMIAL D'INSTAL.LADORS DE BARCELONA.

Planned calendar

Sessió presencial: Tuesday September 15, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday September 16, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday September 17, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday September 21, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday September 22, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday September 23, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday September 28, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday September 29, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday September 30, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday October 1, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday October 5, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday October 6, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday October 7, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday October 8, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday October 13, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday October 14, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday October 15, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday October 19, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday October 20, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday October 21, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday October 22, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday October 26, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday October 27, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday October 28, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday October 29, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday November 2, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday November 3, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday November 4, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday November 5, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday November 9, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday November 10, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday November 11, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday November 12, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday November 16, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday November 17, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday November 18, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday November 19, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday November 23, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday November 24, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday November 25, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday November 26, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Monday November 30, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Tuesday December 1, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Wednesday December 2, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Sessió presencial: Thursday December 3, 2020 Timetable: 10:00 - 12:00h.

Totes les sessions es realitzen en:
AULA VIRTUAL, --, --,, --, 00000, -

Opening of registration 16/08/2020 to 08:30 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE