Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

RF14- Fer xarxa de contactes: què és i.... què no és

Monosessió presencial | Teacher: Proyectos TIC | Duration: 03:00 Hours

Description

Segur que has sentit parlar de la importància del "networking" i de les xarxes de contactes en el procés de recerca de feina, però... Sabries identificar quines persones formen part de la teva xarxa? Moltes empreses utilitzen mitjans "no convencionals" per cobrir les seves vacants, per això és important treballar de forma estratègica els teus contactes.

Contents

Aquesta activitat forma part de l'eix Recerca de feina i fa referència a Canals de recerca de feina.

 

El món laboral està canviant i, a més, molt ràpidament. Als mètodes tradicionals de recerca de feina, cal afegir que moltes de les ofertes de feina actuals no arriben a publicar-se en els mitjans que podem anomenar convencionals, sinó que circulen per contactes. Per això tenir una xarxa de contactes o relacions personals-professionals estratègicament treballada pot suposar un clar valor afegit en la nostra recerca de feina.

 

En aquesta activitat, de caràcter molt interactiu, coneixeràs quins són els aspectes clau d'una xarxa de contactes, quines persones poden ser-ne connectors i quines forats negres, i reflexionaràs sobre la teva pròpia xarxa de contactes i com incorporar-la en la teva recerca de feina.


Què aconseguiràs amb aquesta activitat?

 -Un major coneixement del funcionament de les xarxes de contactes en la recerca de feina.
-
Eines per a fer crèixer i potenciar la teva xarxa de contactes.

Durada: 3 hores

Delivery of documentation

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Further information

Places limitades.
Es demana PUNTUALITAT: 15 minuts després de l'inici de cada activitat no es permetrà l'entrada a la mateixa.

Planned calendar

Sessió presencial: Wednesday February 14, 2018 Timetable: 09:00 - 12:00h.

Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Opening of registration 30/01/2018 to 08:30 h.

Sessió presencial: Tuesday March 27, 2018 Timetable: 09:00 - 12:00h.

Porta22, Carrer Llacuna, 162 - 164, Barcelona, 08018, 93 401 98 99

Opening of registration 12/03/2018 to 08:30 h.

Personalised AdvicePlataforma Empresa Ocupació
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE