Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

HomePlans d'Ocupació: reincorpora't al mercat de treball

Plans d'Ocupació: reincorpora't al mercat de treball

La millor forma de reincorporar-se al mercat de treball és treballant

Què són els programes de Treball i Formació?

La millor forma de reincorporar-se al mercat de treball és treballant.

Basant-se en aquesta premissa, els programes de Formació i Treball ofereixen contractació laboral i formació a persones en situació d'atur, per tal de facilitar la seva re-entrada al mercat laboral. En alguns casos, en funció del col·lectiu, poden suposar la primera experiència laboral. Per fer-ho, aquests programes combinen la formació en les competències més demandades en el mercat, amb la realització en el marc d'un contracte, habitualment de sis mesos, d'una tasca laboral d'interès social.

A qui van dirigits?

Aquests programes estan enfocats a persones aturades, inscrites com a demandants d'ocupació al SOC, especialment a aquelles que tenen especials dificultats per a incorporar-se al mercat de treball:

- Menors de 30 anys
- Majors de 40 anys que portin més d'un any a l'atur
- Prioritàriament, persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi

Què ofereixen?

Són projectes integrals d'ocupació, és a dir programes específics per afavorir la inserció sociolaboral que combinen algunes o totes les actuacions ocupacionals que a continuació s'enuncien, sense perjudici d'altres que es poden proposar i considerar en el futur: orientació per a l'ocupació, formació i capacitació, programes experienciació-treball, i mercat de treball i intermediació.

 • Formació i capacitació:
  - Entre 30 i 120 hores de formació a realitzar dins de l'horari laboral:
  - Prevenció de Riscos laborals
  - Formació professionalitzadora vinculada a certificats de professionalitat
  - Competències transversals
  - Tècniques de recerca de feina

 • Contractació laboral
  Les persones contractades realitzen tasques d'interès social vinculades als següents àmbits:
  - Arranjament i manteniments d'equipaments i espais públics
  - Medi ambient i sostenibilitat urbana
  - Serveis a la comunitat: dinamització i cohesió social
  - Promoció de l'activitat econòmica, turisme i comerç
  - Tecnologies de la informació i la comunicació

 • Acompanyament tècnic en el procés de recerca de feina, finalitzat el contracte de plans d'ocupació.
  - Tutories individuals i grupals
  - Alta en la Plataforma Empresa-Ocupació
  - Gestió d'ofertes de treball


Què no són aquests programes?
Aquests programes estan pensats per a facilitar la re-incorporació al mercat de treball de persones en situació d'atur. Les tasques que aquestes realitzen no supleixen en cap cas les tasques que es realitzen habitualment dins de les entitats que els contracten. Igualment, l'objectiu d'aquests programes no és la contractació de la persona de forma estable dins de l'entitat, sinó una millora competencial de la persona, que li faciliti el retorn al mercat de treball.

Barcelona Activa no s'atura per l'efecte de la COVID19.Si vols informació sobre aquest programa, envia'ns un correu a plansocupacio@barcelonactiva.cat amb la teva consulta i et contestarem en el període més breu possible.O si ho prefereixes pots contactar-nos al 667166751


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE