Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

#transformESS L'altra cara de la moneda: les finances ètiques i solidàries_Aula Virtual

Recipients

- Joves de batxillerat, PFI, cicles formatius i/o universitaris- a partir de 16 anys
- Joves d'esplais, agrupaments, casals de joves i altres entitats juvenils
- Joves de cursos de monitor/es i director/es, PIJs i altres serveis, projectes o equipaments juvenils

Pedagogical objectives

- Conèixer la banca ètica i les finances ètiques
- Reflexionar sobre les impactes del sistema financer convencional
- Reflexionar sobre les decisions econòmiques i coherència amb els nostres valors
- Conèixer els perfils I funcions professionals a les finances ètiques

Methodology

Treballar a través de dinàmiques i exercicis que interpel·lin de manera directa la seva quotidianitat.

Duration and participants

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

Recordeu connectar-vos puntualment i tenir en compte les següents especificitats:

- Cada 3 alumnes, han de disposar d'un dispositiu amb connexió a internet. No serveix el mòbil de l'alumnat (sempre ordinador o tablet).
- La persona docent responsable del grup haurà de tenir un dispositiu amb càmera enfocant a l'alumnat per tal que les formadores puguin tenir una visió general del grup i de com reaccionen a la sessió.
- L'aula ha de tenir un projector o pissarra electrònica on es projecti la sessió, així les presentacions i eines audiovisuals que s'utilitzen durant la sessió podran ser projectades al grup classe.

En el cas de sessions on les participants es connectin des de casa/individualment:

- Cada participant ha de disposar d'un dispositiu amb connexió a internet. No serveix el mòbil (sempre ordinador o tablet).
- Caldrà que es descarreguin l'aplicació Teams.


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE