Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic descobreix la indústria 4.0

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

1. Què és la indústria 4.0 i la fàbrica 4.0. Trencar amb la idea tradicional d' indústria.
2. Conèixer les 9 tecnologies disruptives.
3. Visibilitzar la transversalitat del 4.0.
4. Conèixer ocupacions i competències de futur en la indústria.
5. Itinerari formatiu per treballar en la indústria 4.0.

Methodology

- Expositiva, exploratòria i participativa
- Es combina el treball individual en un ordinador de la plataforma de Porta22 amb el treball en plenari, dinamitzat per l'equip orientador.

Duration and participants

2 hores. Grup classe

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

Aquesta sessió es pot complementar amb l'activitat Visita a empresa, disponible al catàleg del Projecte de Vida Professional.
Activitat gratuïta. Més informació a barcelonatreball.joves@barcelonactiva.cat o trucar al telèfon 93 151 76 05


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE