Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Monogràfic Interessos Professionals - Aula Virtual

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

. Valorar el perfil d'interessos i motivacions professionals de l'alumnat.
. Relacionar els propis interessos amb les sortides professionals.
. Analitzar les ocupacions de major interès per l'alumnat, identificant els requisits formatius i personals, així com les tasques i característiques de l'ocupació.

Methodology

. Expositiva, exploratòria i participativa.
. Es combina el treball individual i grupal a la plataforma virtual, dinamitzat per l'equip orientador.

Duration and participants

Durada 1:30 hores Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones)

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

L'alumnat ha de tenir a mà una còpia impresa o virtual del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE