Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Veniu a conèixer El Convent, el nou espai de formació i ocupació per a joves

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

Que l'alumnat participant sigui capaç de:

·Conèixer en que consisteix el procés d'accés al món laboral.

·Tenir presents els punts clau per a realitzar amb èxit la recerca de feina.

·Reconèixer la importància de rebre orientació i assessorament durant el procés d'accés al món laboral.

·Conèixer els principals serveis del Convent de Barcelona Activa per a la formació i per a l'ocupació.

·Posar en pràctica, a través d'exemples de situacions, els serveis, recursos i programes d'El Convent per a l'accés a formació i treball.

·Realitzar una ruta pels diversos espais i serveis que s'ofereixen al Convent.

Methodology

  • Metodologia activa i participativa durant tota la sessió.
  • Diferents dinàmiques per assolir els objectius de l'activitat.

Duration and participants

Durada de 2 hores. Grups classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

Al desplegable d'Inscripció, seleccionar sempre com a procedència del grup "Barcelona ciutat".


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE