Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Arriba lluny, aprèn a TREBALLAR EN EQUIP!

Recipients

Nivell inicial
-3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Nivell avançat
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

Que l'alumnat participant sigui capaç de:
· Reconèixer el concepte de competències.
· Comprendre la importància de les competències clau en el món laboral.
· Conèixer l'eina Diccionari de Competències Clau de Barcelona Activa.
· Identificar els comportaments característics dels/les professionals que tenen un nivell competencial consolida da de les competències de Comunicació, Empatia, Treball en equip i cooperació i Lideratge.
· Treballar actituds, habilitats i comportaments necessaris per a desenvolupar les competències esmentades
a través d'una situació laboral.

Methodology

S'utilitza una metodologia activa i participativa durant tota la sessió, amb diferents dinàmiques per assolir els objectius de l'activitat.

Duration and participants

Durada de 2 hores. Grups classe (es recomana que no siguin superiors a 35 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE