Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Keep calm i AUTOGESTIÓ!

Recipients

Versió inicial:
- 3er i 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)

Versió avançada:
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

-Aprofundir en el concepte de Competències relacionades amb la gestió personal.
-Reflexionar sobre la importància de les competències clau en el món laboral i la seva relació amb les ocupacions.
-Identificar els comportaments característics associats a les competències clau relacionades amb la gestió personal de les persones professionals que tenen un nivell competencial consolidat.

Methodology

S'utilitza una metodologia activa i participativa durant tota la sessió, amb diferents dinàmiques per assolir els objectius de l'activitat.

Duration and participants

Durada de 2 hores. Grups classe (es recomana que no siguin superiors a 35 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE