Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

Coneix els recursos de Barcelona Activa per emprendre

Recipients

- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

  • Reconèixer el concepte d'emprenedoria i el perfil de persona emprenedora.
  • Identificar els principals conceptes per emprendre: idea, pla d'empresa, formes jurídiques i finançament.
  • Conèixer els principals recursos de Barcelona Activa per donar suport a les persones emprenedores.
  • Descobrir i relacionar antigues amb noves necessitats i/o invents que s'han realitzat al llarg dels anys per tal d'emprendre amb noves idees.
  • Presentar programes, activitats i serveis que posa a l'abast Barcelona Activa.
  • Facilitar eines i recursos per passar d'una idea de negoci a la creació d'una empresa.

Methodology

  • S'utilitzarà una metodologia activa en la qual es proposaran exercicis teòrics com pràctics.
  • Es farà ús de principis teòrics curts, concisos i inspiradors amb missatges simples, clars i il·lustracions gràfiques.
  • A més, d'exercicis pràctics individuals i grupals per garantir un òptim aprenentatge.

Duration and participants

durada 2 hores

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

L'alumnat ha de portar una còpia impresa del quadern de treball , així com material per escriure (bolígraf o llapis).

L'activitat contempla una visita a la planta principal del centre d'iniciativa emprenedora Glòries, però no l'accés a l'incubadora d'empreses.

Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE