Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

D'estudiar a treballar: orientacions i recursos - Aula Virtual

Recipients

-Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Pedagogical objectives

. Obtenir orientacions per a realitzar amb èxit la pròpia recerca de feina.
. Identificar els principals recursos de la ciutat per a l'orientació i la recerca de feina.
. Conèixer els principals serveis de Barcelona Activa per a l'ocupació i el desenvolupament professional.

Methodology

streaming

Duration and participants

2 hores. Grups classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE