En aquest monogràfic descobrirem com podem fer que la nostra vida i els sistema econòmic on estem sigui més feminista. Quin ús fem del nostre temps? Totes les tasques són iguals d'importants? Què és economia i què no? En aquesta càpsula entendrem l'economia com aquelles accions i relacions necessàries per satisfer les necessitats humanes. A partir de dinàmiques i reflexió es tractaran els principals temes d'interès per l'econo..." />

Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

#transfomESS: Economia Feminista i de les Cures

Recipients

- Joves de 3r i 4t d'ESO - a partir de 14 anys
- Joves de batxillerat, PFI, cicles formatius i/o universitaris- a partir de 18 anys
- Joves d'esplais, agrupaments, casals de joves i altres entitats juvenils
- Joves de cursos de monitor/es i director/es, PIJs i altres serveis, projectes o equipaments juvenils

Pedagogical objectives

- Reflexionar sobre l'impacte del gènere sobre els usos del temps
- Donar dimensió econòmica als treballs domèstics i de cures
- Conèixer les principals demandes del moviment feminista en matèria econòmica

Methodology

La sessió es durà a terme mitjançant practiques i metodologies de l'educació popular. Provocant la coneixença, la comunicació i el diàleg entre l'alumnat i la promoció d'espais de Treball en grup i d'intercanvi d'experiències ja que comptem amb els coneixements que aporta al propi alumnat.

Duration and participants

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

El monogràfic s'impartirà en format presencial al centre educatiu.

Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE