El monogràfic s'impartirà en format presencial al centre educatiu.

Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

#transformESS Consum conscient: passa a l'acció amb pràctiques transformadores

Recipients

- Joves de 3r i 4t d'ESO - a partir de 14 anys
- Joves de batxillerat, PFI, cicles formatius i/o universitaris- a partir de 18 anys
- Joves d'esplais, agrupaments, casals de joves i altres entitats juvenils
- Joves de cursos de monitor/es i director/es, PIJs i altres serveis, projectes o equipaments juvenils

Pedagogical objectives

- Introduir als alumnes al consum responsable (teoria, pràctica, pedagogia...)
- Donar a conèixer la vida lenta, vida senzilla, el bon viure... com models de salut, qualitat de vida i èxit personal i col·lectiu- alternatius al consumisme.
- Presentar el consum responsable com a eina per a la sostenibilitat ambiental i social.
- Presentar les accions de consum responsable com a eines per fer front a l'emergència climàtica i la crisi ambiental.
- Com el consum responsable promou una economia transformadora, l'ESS i els mercats socials creant societats més resilients en situacions de crisi.

Methodology

Treballar a través de dinàmiques i exercicis que interpel·lin de manera directa la seva quotidianitat.

Duration and participants

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

El monogràfic s'impartirà en format presencial al centre educatiu.

Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE