Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

#transformESS InnoBA amb l'Economia Social i Solidària!

Recipients

- Joves de 3r i 4t d'ESO - a partir de 14 anys
- Joves de batxillerat, PFI, cicles formatius i/o universitaris- a partir de 18 anys
- Joves d'esplais, agrupaments, casals de joves i altres entitats juvenils
- Joves de cursos de monitor/es i director/es, PIJs i altres serveis, projectes o equipaments juvenils

Pedagogical objectives

- Comprendre el concepte d'ESS i conèixer els recursos d'InnoBA.
- Identificar els valors cooperatius i relacionar-los amb les competències emprenedores.
- Conèixer iniciatives d'emprenedoria social i col·lectiva.

Methodology

- Exploratòria, explicativa i participativa.
- A través de diferents dinàmiques s'exploraran els coneixements de les participants i s'estructurarà la sessió.
- Treball en petits grups i en plenari.

Duration and participants

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations

L'activitat s'impartirà a InnoBA (Carrer del Perú 52. 08018 Barcelona)

Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE