Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Groups

#transformESS: EinESS digitals lliures

Recipients

La proposta està dirigida tant a adolescents de 14-15 anys com a joves més grans de 15 anys. Per tant, el taller està dirigit a alumnat de 3r i 4rt d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Formació Professional (Grau Mitjà i Grau Superior), Programes de Formació i Inserció (antics Programes de Qualificació Professional Inicial), Programes de Diversificació Curricular (per exemple, Unitats d'Escolarització Compartida), Educació d'adults, i Educació Especial, Jovent d'esplais, agrupaments.

Pedagogical objectives

- Presentar les eines digitals lliures com una alternativa al monopoli de les grans corporacions tecnològiques

- Introduir els conceptes de programari lliure i tecnoètica, vinculant-los al cooperativisme, l'ESS i el feminisme

- Fer una panoràmica d¿eines digitals lliures a partir de la pràctica

Methodology

El format de l'activitat es basa preferentment en la presencialitat, però es contempla el format virtual.

La sessió es durà a terme a partir de dinàmiques participatives, espais de reflexió i debats en grups petits i gran grup. La part final de la sessió requerirà d'un suport digital i audiovisual per mostrar les iniciatives tecnoètiques de l'ESS i fer la panoràmica d'eines digitals lliures. Cal que a l'aula hi hagi ordinadors (un ordinador amb projector com a mínim) perquè les participants vegin de manera pràctica les eines presentades.

Duration and participants

2 hores / 30 alumnes

Main content available online

Session material

Sign up Home Project ProVP

Observations


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
Monday to Friday from 9 to 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE