Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Competencias clave

Alumnado

Versió inicial:
- 3r ESO
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Versió avançada:
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Objetivos pedagógicos

  • Reconèixer el concepte de Competències.
  • Reconèixer la importància de les competències clau en el món laboral i la seva relació amb les ocupacions.
  • Identificar els comportaments característics de les persones professionals que tenen un nivell competencial consolidat.

Metodología

  • Expositiva, exploratòria i participativa.
  • Es combina el treball individual en un ordinador de la plataforma de Porta22 amb el treball en plenari, dinamitzat per l'equip d'orientació.

Duración y personas que participan

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones).

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones

  • L'alumnat ha de portar una còpia impresa del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
  • Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant i/o responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.
Coneix el programa Pro-VpFundació Barcelona formació professionalConsorci d'EducacióFem CAT

Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE