Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Currículum vitae y Carta de presentación

Alumnado

Versió inicial:
- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)

Versió avançada:
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Objetivos pedagógicos

 • Reconèixer i identificar què és un currículum, quines són les tipologies més utilitzades i quins són els apartats essencials en un CV.
 • Reconèixer i identificar què és una carta de presentació, quines tipologies de carta hi ha i quins són els diferents apartats que la componen.
 • Oferir eines i recursos per confeccionar un bon currículum i una carta de presentació.
 • Guanyar criteri per a identificar quin model de CV s'ajusta més a cada cas.
 • Posar en valor l'autocandidatura com a via d'accés al mercat laboral.
 • Obtenir les estratègies i recursos necessaris per a poder redactar una carta de presentació i un CV.
 • Consolidar el coneixement de l'ús de les cartes de presentació.
 • Adquirir coneixements i eines des d'un enfocament lúdic que fomenti la col·laboració i la participació.

Metodología

 • Metodologia activa en la qual es proposaran exercicis teòrics i pràctics.
 • Es farà ús de principis teòrics curts, concisos i inspiradors amb missatges simples, clars i il·lustracions gràfiques.
 • Exercicis pràctics individuals i grupals per garantir un òptim aprenentatge.

Duración y personas que participan

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 35 persones).

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones

 • Cada alumne ha de portar una còpia impresa del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
 • Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament de l'alumnat.
Coneix el programa Pro-VpFundació Barcelona formació professionalConsorci d'EducacióFem CAT

Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE