Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Búsqueda de empleo 2.0

Alumnado

- 4t ESO
- Batxillerat
- Programes de Formació i Inserció
- Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
- Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
- Formació professional de Grau Mitjà
- Formació professional de Grau Superior

Objetivos pedagógicos

  • Conèixer les principals eines de recerca de feina en l'entorn 2.0.
  • Explorar les principals xarxes socials amb finalitat professional.
  • Identificar els elements claus per projectar-se professionalment a Internet.

Metodología

  • Expositiva, exploratòria i participativa.
  • Es combina el treball individual en un ordinador de la plataforma de Porta22 amb el treball en plenari, dinamitzat per un/a tècnic/a orientador/a.

Duración y personas que participan

2 hores. Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 35 persones).

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones

  • Cada alumne ha de portar una còpia impresa del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
  • Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant - responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup per vetllar pel bon comportament de l'alumnat.
Coneix el programa Pro-VpFundació Barcelona formació professionalConsorci d'EducacióFem CAT

Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE