Ayuntamiento de Barcelona | Capital humanoEl web del Ayuntamiento de Barcelona

Inicio  > Jóvenes

Monogràfic Entrevista de Feina - Aula Virtual

Alumnado

3r ESO
4t ESO
Batxillerat
Programes de Formació i Inserció
Educació d'adults (secundària i preparació de proves)
Grups amb Necessitats Educatives Especials (grups adaptats de 4t ESO i PFI)
Formació professional de Grau Mitjà
Formació professional de Grau Superior

Objetivos pedagógicos

. Identificar els comportaments correctes i incorrectes, en clau de competències, en una entrevista de feina.
. Reconèixer els diferents tipus d'entrevista i d'entrevistador/a.
. Identificar les estratègies necessàries per realitzar una bona entrevista de feina.

Metodología

. Expositiva, exploratòria i participativa.

. Es combina el treball individual i grupal a la plataforma virtual, dinamitzat per l'equip orientador.


Duración y personas que participan

1:30 hores Grup classe (es recomana que no siguin superiors a 30 persones)

Principal contenido disponible online

Material para la sesión

Inscríbete Inicio Proyecto ProVP

Observaciones

L'alumnat ha de tenir a mà una còpia impresa o virtual del quadern de treball, així com material per escriure (bolígraf o llapis)
Pel bon funcionament del grup es requereix implicació i una actitud col·laborativa de la persona acompanyant -responsable del grup. En tot moment una persona ha d'acompanyar al grup i vetllar pel bon comportament del l'alumnat.

Accesos rápidos y copyright:

Centro para el desarrollo profesional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De lunes a viernes de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unión Europea FEDER
Unión Europea FSE