Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Operari/a de sistemes de distribució i sanejament d'aigua

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest professional participa activament en el muntatge, posada en servei, operació i manteniment de xarxes d'abastament i distribució d'aigua, així com de la instal·lació i manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent. Acostuma a treballar a l'àrea o departament de producció de petites, mitjanes i grans empreses, públiques o privades, dedicades a realitzar el muntatge, explotació i manteniment de les xarxes de distribució i sanejament d'aigua.

Tasques

 • Executa el muntatge de la xarxes de distribució i sanejament. Dins aquesta taca s'encarregarà de:
  Interpretar la memòria tècnica del projecte, els plànols i les especificacions tècniques del mateix.
  Organitzar les tasques de muntatge de les xarxes i establir la seqüència d'operacions de muntatge.
  Preparar l'àrea de treball d'acord a les especificacions de l'obra i els procediments establerts.
  Muntar la xarxa de canonades i connectar els accessoris i elements de regulació, complint amb les especificacions, normes, condicions i qualitat establerts a la documentació tècnica inicial.
 • S'encarrega de posar en funcionament la xarxa i posteriorment operar sobre la mateixa. Dins aquesta tasca s'encarregarà de:
  Realitzar les operacions i proves prèvies a la posada en marxa (proves de pressió dels circuits hidràulics, funcionament de vàlvules, bombes, circuits, sondes, etc.)
  Restaura la zona afectada pel muntatge, la senyalitza correctament i finalment es neteja i desinfecta per tal de fer la xarxa apte pel consum.
  Supervisa el muntatge final de la xarxa a fi de poder detectar possibles riscos. En cas d'existir, du a terme la gestió de riscos seguint el pla de seguretat de l'empresa responsable, aplicant mesures preventives, correctives o d'emergència i complint amb la normativa corresponent.
  Posa en estat operatiu la xarxa i realitza les comprovacions corresponents (accionament i regulació del sistema, correcte circulació de l'aigua, etc.)
  Realitza les maniobres d'operació sobre les xarxa. Implica un seguit de subtasques com el registre de dades necessàries (pressió, nivell, cabal, etc.) i la posterior elaboració d'informació per tal que la gestió dels sistema sigui òptima.
 • Un cop muntada, s'encarrega de realitzar el manteniment de la xarxa. Dins aquesta tasca haurà de:
  Preparar i organitzar els treballs de manteniment seguint les especificacions respecte a periodicitat i ordre de les tasques.
  Executar el manteniment preventiu i correctiu de la xarxa. Inclou un seguit de tasques com la supervisió del funcionament general, control d'indicadors, detecció d'avaries, registre de dades, ajustament dels equips, neteja del sistema, implantació de mesures de seguretat, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE