Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Professional que participa en les fases de muntatge, posada en servei, operació i manteniment de xarxes de gas. Pot exercir la seva ocupació en empreses dedicades a la vigilància, manteniment i operacions de gas, de canalització de gas natural, de distribució, instal·lació i comercialització de gas per a ús domèstic, residencial o industrial.

Tasques

 • Realitza el muntatge de xarxes de gas, tant en polietilè com en acer. Dins aquesta tasca es responsabilitzarà de:
  • Preparar i organitzar les tasques de muntatge en base als plànols i a la documentació tècnica. Defineix les eines i materials a utilitzar així com la seqüència d'operacions necessàries.
  • Muntar xarxes de canonada de gas, així com realitzar la connexió d'accessoris i elements de control i regulació dels circuits.
 • Posa en funcionament la xarxa i opera sobre la mateixa. Dins aquesta tasca s'encarregarà de:
  • Fer les proves prèvies a la posada en marxa (comprovar pressió dels circuits, proves funcionals de claus, vàlvules, reguladors, etc.).
  • Realitzar la "posada en gas" de la xarxa i en controla el bon estat de temperatura, pressió i odorització.
  • Portar a terme les maniobres bàsiques d'operacions en el sistema de distribució de gas (ajustaments i registre de la pressió, cabal, temperatura, etc.).
 • Realitza les operacions de manteniment correctiu en les xarxes de gas. Dins aquesta tasca es responsabilitzarà de:
  • Detectar avaries, analitzar-les i determinar les seves causes-
  • Efectuar les reparacions pertinents d'acord amb els procediments establerts.
  • Aplicar el pla de riscos establert per l'empresa i actuar tenint en compte les mesures de seguretat definides-
  • Registrar les operacions efectuades a partir dels corresponents informes.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE