Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El o la cap d'obra és el o la professional que planifica, coordina i supervisa l'execució de les obres que l'empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la direcció facultativa i al cap de grup de l'estat de les obres (pel que fa a planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil professional són:
  • Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials.
  • Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l'obra (existències i consums).
  • Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc.
  • Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, horaris, baixes, etc.).
  • Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada.
  • Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat.
  • Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l'obra.
  • Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra.
  • Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i permisos; contractes; llibres de l'obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE